Dokumenty do pobrania Formaty:
Statut Szkoły SP 107 we Wrocławiu *.DOC *.RTF *.PDF
Szkolny program wychowawczy SP 107 we Wrocławiu *.DOC *.RTF *.PDF
Program Profilaktyki SP nr 107 *.DOC *.RTF *.PDF
Procedury postępowania nauczycieli i pracowników SP107 we Wrocławiu w sytuacjach trudnych *.DOC *.RTF *.PDF
Wewnątrzszkolny system oceniania *.DOC *.RTF *.PDF
Kryteria ocen z zachowania uczniów *.DOC *.RTF *.PDF
Regulamin biblioteki *.DOC *.RTF *.PDF
Regulamin Rady Rodziców *.DOC *.RTF *.PDF
Regulamin Samorządu Szkolnego *.DOC *.RTF *.PDF
Regulamin wewnętrzny świetlicy *.DOC *.RTF *.PDF
Regulamin korzystania z pracowni multimedialnej w bibliotece *.DOC *.RTF *.PDF
Regulamin pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 107 *.DOC *.RTF *.PDF

Zobacz także: Netetykieta SP 107

Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach