Lista wychowawców

Rok szkolny 2011/2012

 • 0a Katarzyna Brzezińska-Wołoszyn
 • 0b Małgorzata Błaszczyk
 • 1a Agata Sernecka
 • 1b Beata Rząsa
 • 1c Małgorzata Jurkiewicz
 • 2a Agata Sitarz
 • 2b Renata Stankiewicz
 • 3a Magdalena Mielech
 • 3b Dorota Safaryn
 • 3c Elżbieta Michalak
 • 4a Dorota Bugajska
 • 4b Dorota Gieruń
 • 5a Magdalena Staszak-Gaworska
 • 5b Sławomir Kosiński
 • 5c Anna Broda
 • 6a Ewa Zalewska
 • 6b Sylwia Szczęsna-Cichoń
 • 6c Katarzyna Kopeć

Oferta kół zainteresowań

Wszystkich uczniów gorąco zapraszamy do zapisywania się w roku szkolnym 2010/2011 do kół zainteresowań działających na terenie naszej szkoły. Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w różnym wieku. Zapisy uczniów do kół zainteresowań odbywają się u prowadzących zajęcia.

Szkolne nagrody

Uczeń naszej szkoły za rzetelną naukę i pracę społeczną wzorowe zachowanie, wybitne osiągnięcia oraz dzielność i odwagę uczeń może otrzymać:

 • Pochwałę wychowawcy wobec klasy,
 • Pochwalę dyrektora wobec klasy,
 • Pochwałę dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej,
 • Dyplom uznania,
 • Nagrodę rzeczowa,
 • Srebrną odznakę Szkoły Podstawowej nr 107 otrzymuje uczeń, który kończy klasę VI jeśli przez 3 lata uzyskał średnią ocen co najmniej 4.75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 • Uczeń klas 4-6, posiadający wzorowe zachowanie, który w danym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole otrzymuje tytuł "PRYMUSA SZKOŁY"
 • "Medal SP 107 najlepszym" uzyskują uczniowie klas 4-6, którzy posiadają bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania i średnią ocen, co najmniej 5,00

Wyniki diagnoz

Możemy pochwalić się dobrymi wynikami diagnoz klas 6.

Rok szkolny Średnia województwa Średnia SP 107 Przedział staninowy
2001/2002 29,9 32,2 wysoki
2002/2003 29,5 32,4 bardzo wysoki
2003/2004 26,0 29,6 bardzo wysoki
2004/2005 29,6 32,0 bardzo wysoki
2005/2006 25,5 28,7 wysoki
2006/2007 26,6 29,8 bardzo wysoki
2007/2008 25,4 26,5 wyżej średni
2008/2009 22,4 25,7 bardzo wysoki


Medal SP 107 "najlepszym" uzyskują uczniowie klas 4-6, którzy posiadają bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania i średnią ocen, co najmniej 5,00

W roku szkolnym 2009/2010 "Pierwszym wśród równych sobie" został Michał Turniak z klasy 6c.

Prymusem szkoły w roku 2008/2009 został Patryk Fałat.

W roku szkolnym 2007/2008 "Pierwszym wśród równych sobie" został Piotr Michoński z klasy 6c.

W roku 2006/2007 Prymusem Szkoły został Tomasz Drab. Gartulacje!

W roku 2005/2006 tytuł Prymusa Szkoły otrzymała Ania Iszczyłowicz

Osiągnięcia szkoły i naszych uczniów w latach 2000/2005

Rok szkolny 2000/2001

 • V miejsce drużynowo w zawodach Biegów na Orientację o Puchar Dyrektora MOS
 • 2 finalistki konkursu plastycznego "Wrocław moje miasto" organizowanego przez Zarząd Miasta Wrocławia
 • I miejsce dla drużyny dziewcząt w rozgrywkach tenisa stołowego "Wrocław-Północ"
 • Wyróżnienie we wrocławskim konkursie plastycznym na projekt kartki wielkanocnej
 • V miejsce w halowym turnieju mini piłki nożnej "Złoty Karp 2000" organizowanym przez SZS Dolny Śląsk
 • I miejsce dla dziewcząt oraz VI miejsce dla chłopców w dzielnicowym turnieju tenisa stołowego
 • 3 wyróżnienia w konkursie plastycznym dotyczącym propagowania dyscypliny tenis ziemny - organizator Związek Tenisa Ziemnego
 • wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną "Mój kanon lektur"
 • Dobre wyniki w skali ogólnokrajowego konkursu matematycznego MAT: kl.3 na 4436 prac - 9 prac do 500 miejsca, kl.4 na 6602 prace 7 prac do 700 miejsca, kl.5 na 6632 prace - 4 prace do 400 miejsca.
 • I miejsce drużynowo w III Primaaprilisowych Mistrzostwach Szkół i UKS woj. Dolnośląskiego w Biegach na Orientację
 • I nagroda w konkursie Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na MASKOTKĘ policyjną - zwyciężył KRÓL LEW
 • 6 prac zakwalifikowanych do wystawy w konkursie plastycznym "Człowiek - Architektura -Środowisko"
 • IV miejsce dla drużyny chłopców w turnieju piłki nożnej IGRZYSKA 2000/2001
 • 2 finalistów Wrocławskiego Konkursu Matematycznego
 • II miejsce w kategorii KD oraz III miejsce w kategorii MD w sztafetowych Mistrzostwach Dolnego Śląska
 • I miejsce drużynowo w Finale Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Biegach na Orientację
 • III miejsce drużynowo w III wrocławskich Zawodach Biegów na Orientację organizowanej przez MOS "Poznaj starówkę Wrocławia"
 • Wyróżnienie 2 prac w VI Biennale Grafiki i Rysunku Dzieci i Młodzieży woj. Dolnośląskiego oraz zakwalifikowanie do wystawy 8 prac
 • Laureat I Dolnośląskiego Turnieju Młodych Recenzentów
 • III m-ce drużynowo W zawodach Biegów na Orientację o Puchar Dyrektora MOS .
 • II Miejsce w Drużynowym Wojewódzkim Konkursie wiedzy o Czechach i związkach ze Śląskiem

Rok szkolny 2001/2002

 • II miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez MPWiK " Kropla wody"
 • II miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego w Igrzyskach Młodzieży
 • Zakwalifikowanie do wystawy 7 prac w wojewódzkim konkursie plastycznym "Ziemia jest jedna"
 • Finalistka XI Konkursu Wiedzy o Wrocławiu
 • I miejsce drużyny w finale XXXIV Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska
 • V miejsce we wrocławskim Konkursie Mitologicznym
 • nagroda dla uczennicy Pauliny Sagan za najciekawszą pracę w konkursie plastycznym pt. "Świąteczny Obrazek"
 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Ziemia jest jedna - DRZEWO" zakwalifikowano do wystawy kilka prac wystawa w Galerii MDK
 • II miejsce w Konkursie organizowanym przez MPWiK "Woda drąży"
 • XI Konkurs Wiedzy o Wrocławiu III etap -zajęliśmy 30 miejsce na 38.
 • II miejsce dla szkoły w Turnieju Tenisa Stołowego w Igrzyskach Młodzieży
 • I miejsce w Finale Wrocławskiej XXXIV Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska.
 • V miejsce w finale Konkursu Mitologii
 • III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski język angielski - wyróżnienie
 • I Miejsce drużynowo - awans do Finału Wojewódzkiego w XXXIV Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska
 • I miejsce indywidualnie ucznia naszej szkoły w Finale Wrocławskiej XXXIV Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska
 • I Miejsce w Turnieju Mini-Piłki Nożnej organ. przez MOSiR Wrocław Północ uczniowie klas 4-6
 • wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla ucznia naszej szkoły - do wystawy zakwalifikowano 3 uczniów.
 • Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Biegach na Orientację organizowany przez WKS "Śląsk", drużynowo IV miejsce, drużynowo dziewczęta III miejsce, drużynowo, chłopcy VII miejsce
 • 4 wyróżnienia w Konkursie "Mój Las" organizowany przez Zarząd Okręgowy LOP we Wrocławiu
 • XI Konkurs Plastyczny "Wrocław - Moje Miasto" III miejsce uczennica naszej szkoły
 • Wyróżnienie w VII Konkursie Poetyckim "Wrocław w twórczości poetyckiej dzieci"
 • 8 Miejsce w Województwie, 70 miejsce w kraju w Ogólnopolskim OMNIBUSIE 2002
 • wyróżnienie ucznia naszej szkoły w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Człowiek- architektura - środowisko"
 • wyróżnienia 2 uczniów w Konkursie na projekt karty telefonicznej org. przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji
 • 4 wyróżnienia w Konkursie "Mój Las"
 • udział uczniów Sp 107 w I etapie Konkursu "Chronimy otaczające nas środowisko"
 • 2 laureatów III stopnia, 1 laureat II stopnia we Wrocławskim Konkursie Matematycznym

Rok szkolny 2002/2003

 • I miejsce w konkursie organizowanym przez PTTK Śródmieście "Szkoła Promująca Turystykę" ( najlepszy we Wrocławiu szkolny program promocji turystyki)
 • VIII miejsce (w stawce 69 podstawówek) w końcowej klasyfikacji "Wielkiej Wrocławskiej"
 • Klasyfikacja końcowa 10 Otwartych Mistrzostw Wrocławia w Biegu na Orientację. Kategoria K-10: 2. Joanna Zygmunt, 5. Weronika Iwaszczyszyn; kategoria M-10: 3. Joachim Iwaszczyszyn, 4. Łukasz Dębski, 12. Tadeusz Iwaszczyszyn; kategoria K-12: 14. Monika Dudzic.
 • Konkurs English High Flier"2002 - 27 i 28 miejsce w województwie oraz 214 (na 4842 osoby) i 183 (na 4337 osoby) w kraju Blanki Omari i Michaliny Rokity
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym klas IV "Umiem, więc jestem" - Maciej Kurzyński, drużynowo - IV miejsce
 • II etap konkursu - "Zdolny Ślązaczek" 2002/2003 - czworo uczniów
 • III miejsce dla ucz. kl. I w konkursie plastycznym "Kartka Bożonarodzeniowa"
 • VIII miejsce dziewcząt w Dolnośląskim Turnieju Narciarskim w narciarstwie alpejskim
 • II miejsce chłopców w dzielnicowych rozgrywkach koszykówki o Puchar Dyrektora SP nr 108
 • I nagroda i dwa wyróżnienia w II etapie ogólnopolskiego konkursu "Bezpieczniej z prądem"
 • II miejsce chłopców w dzielnicowych rozgrywkach siatkówki
 • II miejsce dziewcząt w dzielnicowych rozgrywkach siatkówki
 • III miejsce chłopców w dzielnicowym turnieju tenisa stołowego
 • Nagroda dla ucznia kl. 2 w konkursie plastycznym - "Bułgarskie nastroje"
 • Wyróżnienie dla uczniów kl. 1d w II konkursie twórczości prośrodowiskowej "W zielonym Wrocławiu zdrowo i wesoło"
 • Wyróżnienie za udział w IV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim niemieckojęzycznej oraz anglojęzycznej literatury dziecięcej
 • I miejsce w finale wrocławskim XXXV Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska
 • II miejsce w turnieju drużynowym tenisa stołowego dziewcząt w ramach Igrzysk"2002/2003
 • I miejsce dla Kaspra Starużyka w XII Konkursie Wiedzy o Wrocławiu "Wrocław, moje miasto"
 • II miejsce drużynowo w turnieju "Pomagamy sobie wzajemnie"
 • Wyróżnienie w miejskich eliminacjach ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Zagrożenie - tego można uniknąć"
 • Nagroda dla Moniki Wagner w konkursie plastycznym "Motyle, motyle - kolorów ich tyle"
 • Wyróżnienie w wojewódzkim 7. Biennale Grafiki i Rysunku
 • III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej (organizator: MOSiR Północ)
 • I i II miejsce w II Konkursie "Śladami Edyty Stein"
 • XII miejsce Edyty Marciniak w konkursie plastycznym "Mój Wrocław w 2010 roku"
 • Wyróżnienie dla Patrycji Zarzyckiej w II ogólnopolskim konkursie plastycznym "Zielona Lokomotywa"
 • Wyróżnienie w konkursie plastycznym "Wąsy Marszałka Piłsudskiego"
 • Nagroda w konkursie plastycznym "Anielskie Święta"
 • Nagroda w konkursie plastycznym "Adam Małysz w oczach dzieci"
 • Nagroda w wojewódzkim konkursie plastycznym "Woda - żywioł natury"
 • Kwalifikacja do etapu ogólnopolskiego Międzynarodowego Konkursu Plastycznego w Moskwie
 • III miejsce w konkursie wiedzy krajoznawczej "Wrocławskie Spacery Krajoznawcze 2003"
 • II miejsce w VIII Konkursie Literackim "Moja mała ojczyzna"
 • Trzy osoby finale Wrocławskiego Konkursu Matematycznego
 • Michał Gabor kl.6b laureat III stopnia Wrocławskiego Konkursu Matematycznego
 • Wyróżnienia w konkursie plastycznym "Wiadrus, bóg Odry"
 • I miejsce w konkursie organizowanym przez Wydział Zdrowa Urzędu Miasta Wrocławia "Zdrowie szansą na sukces"
 • IV miejsce dla Kaspra Starużyka w konkursie wiedzy o Wrocławiu (w ramach Wielkiej Wrocławskiej)

Rok szkolny 2003/2004

 • Zdobycie przez szkołę tytułu SZKOŁY Z KLASĄ ( certyfikat 2002/2003)
 • I miejsce w konkursie - Szkoła Promująca Turystykę - drugi rok z rzędu dla najlepszego we Wrocławiu szkolnego programu promocji turystyki
 • V miejsce w klasyfikacji ogólnej konkursu Wielka Wrocławska (110 szkół startujących)
 • Klasyfikacja końcowa Otwartych Mistrzostw Wrocławia w biegach na orientację: kategoria M-12 -Wiktor Baura, 5 miejsce; K-10 Joanna Zygmunt, 2 miejsce; M-10 Blażej Marianowicz, 2 miejsce
 • Otwarte Mistrzostwa Wrocławia "Rowerowa jazda na orientację": K-10 Joanna Zygmunt, 1 miejsce, K-10 Martyna Drosińska, 2 miejsce; K-14 Beata Kurek, 3 miejsce
 • I miejsce indywidualnie dla Piotra Świdurskiego w konkursie plastycznym "Sprzątanie Świata"
 • I miejsce dla szkoły w konkursie "Sprzątanie świata - Polska"
 • IX miejsce dla szkoły w ramach konkursów matematycznych Festiwalu Nauki (na 27 szkół podstawowych)
 • V miejsce dla drużyny w I Wrocławskim Matematycznym Biegu na Orientację
 • I, II, III nagrody dla uczniów klas 3-4, 5-6 w Międzyszkolnym Konkursie "25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II"
 • Wyróżnienie w konkursie plastycznym dla świetlic - "Nici, nitki, niteczki..."
 • Wyróżnienia dla uczniów w konkursie plastycznym - "Bożonarodzeniowa bombka"
 • Podziękowanie dla organizatorów programu "Proste plecy, mocne kości - to powody do radości"
 • Udział reprezentacji w I Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy Ekologicznej ( Wrocławski Program Szkół Promujących Zdrowie)
 • Udział w etapie powiatowym "Zdolny Ślązaczek" - Laura Mroziewicz
 • Półfinał konkursu o tytuł mistrza języka angielskiego "English Master 2004" - Michalina Rokita
 • III miejsce w IX Konkursie "Moja mała ojczyzna" - Edyta Marciniak
 • II miejsce drużynowo w międzyszkolnym finale konkursu "Dolny Śląsk i jego sąsiedzi Czechy oraz ich związki ze Śląskiem"
 • II miejsce drużynowo w międzyszkolnym turnieju "Viva Europa - Viva Polonia"
 • X miejsce drużyny dziewcząt w Dolnośląskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w narciarstwie alpejskim
 • Półfinał Dolnośląskich Meczów Matematycznych - uczniowie kl. V-VI ( nagroda obóz matematyczny 18-22 VI (B. Kuśmierz, Ł.Gaweł)
 • III miejsce drużynowo w IV Dzielnicowym Konkursie Wiedzy o Wrocławiu "Wrocławskie Krasnale"
 • Zakwalifikowanie się do trzeciego etapu Konkursu Języka Angielskiego "English master 2004"
 • Udział drużyny w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • III miejsce drużynowo w konkursie międzyszkolnym "Od Solidarności do III Rzeczpospolitej"
 • Laureaci konkursu twórczości prośrodowiskowej "Wypoczywam w parkach i kompleksach leśnych Wrocławia" w kategorii praca badawcza
 • Finalista Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego ( A,Wyczałkowski 5c)
 • I miejsce Natalii Grzesiak w konkursie "Woda naszym przyjacielem" (org. PTTK)
 • II miejsce M. Kurzyńskiego i T.Wawrzyniaka (5a) w X Jubileuszowym Meczu Matematycznym
 • Etap ogólnopolski konkursu plastycznego "Skopie Macedonia 2004" - 3 osoby ( B.Piotrowska, M.Wachowiak, A.Popczyk)
 • III miejsce w dzielnicy w Turnieju Mini piłki Nożnej

 • IV miejsce chłopcy w dzielnicy w czswórboju lekkoatletycznym
 • III miejsce drużynowo w finale XXXVI Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska
 • 2 uczniów ( A. Broda i K. Starużyk) w półfinale XIII konkursu WW "Wrocław moje miasto"
 • Andrzej Wyczałkowski II miejsce Konkurs mitologiczny ( org. SP 108)
 • I miejsce Kasper Starużyk w finale XIII konkursu WW "Wrocław moje miasto"
 • wyróżnienie w konkursie " Wrocławskie Opowieści. Historia miasta w legendach, bajkach, podaniach" - Wrocławskie Spacery Krajoznawcze
 • 2 WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE PLASTYCZNYM "Lęśnik przyjacielem przyrody" (K. Wierzbicki, P.Fałat)

Rok szkolny 2004/2005

 • IV miejsce w klasyfikacji generalnej Wielkiej Wrocławskiej
 • I miejsce w konkursie na najlepszy wrocławski Szkolny Program Promocji Turystyki ( trzeci rok z rzędu czyli od początku konkursu)
 • Kwalifikacja pracy plastycznej Dominiki Hermanowicz do międzynarodowego finału "Dajmy szansę pokojowi" (konkurs na plakat ) - I miejsce w Polsce i wyróżnienie w finale międzynarodowym

 • I miejsce szkoły w konkursie "Książka za makulaturę"
 • II miejsce drużynowo kl.4 w MINISIATKÓWCE dziewcząt ( Wrocławski Szkolny Związek Sportowy) - Igrzyska 2004/2005
 • N.Makowiecka (kl. 5c) Kwalifikacja pracy plastycznej do wystawy "Ratusz wrocławski" człowiek- architektura - środowisko ( MDK Śródmieście) - wystawa Muzeum Miejskie Wrocławia
 • II miejsce drużynowo kl. 5 w minisiatkówce dziewcząt
 • Wyróżnienie dla Alicji Mroczek i Patryka Fałata i Oliwii Stawowskiej w konkursie plastycznym "Bożonarodzeniowa Bombka"
 • G.Smołą nagroda w konkursie plastycznym "Kontynenty, kontynenty"
 • Nagroda dla Magdaleny Cisowskiej i Tomasza Draba w konkursie plastycznym "Mój wymarzony prezent gwiazdkowy" ( org. PSS "Społem" )
 • Finalistka XIV festiwalu Piosenki Obcojezycznej - Iga Aranin
 • V miejsce w Mistrzostwach Wrocławia w mini siatkówce w kategorii "3" dziewcząt (WSzZS)
 • VI miejsce w Mistrzostwach Wrocławia w mini siatkówce w kategorii "2" dziewcząt (WSzZS)
 • Alicja Mroczka - IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim "Spotkanie z wierszem"
 • I miejsce Martyna Kwiatkowska w X Konkursie "Moja Małą Ojczyzna" ( WW)
 • I nagroda w kategorii makiety kl. 1-3 w Konkursie Twórczości Prośrodowiskowej "Wrocław rośnie i pięknieje razem ze mną " (WCDN)
 • wyróżnienie w kategorii makiety kl. 1-3 w Konkursie Twórczości Prośrodowiskowej "Wrocław rośnie i pięknieje razem ze mną " (WCDN)
 • I nagroda ( 4 dzieci) w kategorii prace plastyczne w Konkursie Twórczości Prośrodowiskowej "Wrocław rośnie i pięknieje razem ze mną " (WCDN)
 • II nagroda dla Pauliny Sagan w II Międzyszkolnym Konkursie Dziennikarskim "Współczesny Wrocław"
 • I miejsce Małgorzaty Sobczak w międzyświetlicowym Konkursie "Ekologiczna zakładka"
 • wyróżnienie w Dolnośląskim Konkursie Plastycznym "200-lecie urodzin Andersena" Szymon Węgrowski
 • finaliści Wrocławskiego Konkursu matematycznego ( WCDN) klasy 5-6
 • Jakub Socha 1 miejsce konkurs recytatorski w SP 107
 • wyróżnienie dla Karoliny Domańskiej w Miedzyszkolnym Konkursie "Bułgarskie nastroje"
 • 3 uczniów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu Wiedzy o Wrocławiu ( org. TMW)
 • wyróżnienie dla Alicji Mroczki w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Spotkanie z wierszem"
 • wyróżnienie (J.GÓRA) - projektk opieka nad zwierzętami
 • II miejsce drużynowo w konkursie Pomagajmy sobie wzajemnie ( org. Komenda Miejska Policji )
 • wyróżnienie dla Pauliny Sagan za wiersz "Jesień" w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim ( patronat Dolnośląskie Stowarzyszenie Kulturalno- Poetyckie)
 • wyróżnienie ( Marek Krzysztofik, Dominika Otto, Adrian Zawisza ) za prace plastyczne "Jesienne spotkania ze sztuką"
 • I MIEJSCE DRUŻYNOWO w konkursie historyczno - przyrodniczym "Śladami średniowiecznego Wrocławia"
 • II miejsce drużynowo w XXXVII Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska
 • V miejsce w międzyszkolnym finale konkursu " Dolny Śląsk i jego sąsiedzi -Niemcy"
 • Weronika Domalaczna, Dominika Hermanowicz, Magdalena Gordziewicz, Aleksandra Nawrocka, Amanda Płaszewska - nagrody w Konkursie Plastycznym "Ilustracja do lektury szkolnej"
 • Wyróżnienie w konkursie dla młodych programistów z klasy 6a
 • Wyróżnienie dla Karoliny Gordziewicz w XIV konkursie plastycznym "Wrocław, moje miasto"
 • Kwalifikacja projektu do VI konkursu "Młodzieżowe Działania Obywatelskie - Wrocław 2005"
 • Udział w pólfinale IV Dolnośląskich Meczów Matematycznych org . Fundacja Stypendialna Matematyków Wrocławskich
 • Marcin Wachowiak - wyróżnienie w IV Międzyszkolnym Konkursie Krasomówczym "Legendy i podania dolnośląskie"
 • I miejsce Patrycja Dąbrowska, II miejsce Joanna Smoter Konkursie Mitologicznym (org. SP 108)
 • Anna Jakubiec - wyróżnienie w konkursie plastycznym" Woda - bezpieczeństwo -ja" org. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM
 • WawrzyniakTomek i Martyna Kwiatkowska ( laureaci II stopnia ) i Justyna Kubica ( laureatka III stopnia ) Wrocławskiego Konkursu Matematycznego
 • 2 obozy dla najlepszych matematyków (org . Fundacja Stypendialna Matematyków Wrocławskich)
 • za udział w Konkursie Edukacyjnym "Przyroda w mieście " nagroda dla 45 uczniów ( wyjazd do centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu
 • wyróżnienie dla zespołu teatralnego w VI Szkolnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych "Mam dziś w planie czytanie"
 • I miejsce dla szkoły w realizacji projektu "Cały Wrocław czyta dzieciom"
 • wyróżnienie dla Marcina Wachowiaka w konkursie " Burzliwe dzieje miasta - 60 rocznica bitwy o Wrocław" w ramach Wrocławskich Spacerów Krajoznawczych
 • III miejsce dla szkoły w VI Konkursie "Młodzieżowe Działania Obywatelskie _ Wrocław 2005
 • 3 wyróżnienia na projekty książek z serii "Co i jak ?" w ramach "Cały Wrocław czyta dzieciom"
 • nagroda specjalna dla szkoły za największą liczbę nadesłanych prac na projekty książek ( patronat Gazety Wyborczej)
 • 3 nagrody w konkursie plastycznym "Projekt karty telefonicznej" (org.Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ( Kamil Oleksy, Barbara Piotrowska, Patrycja Zarzycka)
 • IV miejsce w V Wrocławskim Konkursie "Wratislawia Sacra" ( Anna Turniak ) i VII miejsce ( Izabela Lenarczyk)
 • III miejsce w Turnieju Matematyczno - Sportowym ( drużynowo: Dagmara Knitter, Dawid Knitter, Weronika Wykreęowicz, Marcin Wachowiak, Agnieszka Makowiecka, Marcin Smolec)
 • III miejsce drużynowo dla zespołu "Girls Friends" w Ramach IIII Dolnośląskiego Przeglądu Grup Cheerleaders ( tańczą - Roksana Gołpyś i Marlena Wiatrak)
 • Marcin Wachowiak - finalista XIV Konkursu Wiedzy o Wrocławiu "Wrocław moje miasto"
 • wyróżnienie dla Karoliny Gordziewicz w XIV Konkursie plastycznym "Wrocław moje miasto"
 • wyróżnienie dla Anny Popczyk w konkursie "Święto na plakacie" z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja
 • IV miejsce w Turnieju szkół "Viva Europa" ( patronat Urzędu Miejskiego Wrocławia) - org. WCDN i MDK Śródmieście
 • gratulacje dla Sary Damm za udział w konkursie "Święto na plakacie"
 • dyplom dla Martyny Kwiatkowskiej za zdobycie tytułu "Laureat II stopnia" Wrocławskiego Konkursu Matematycznego 2004/2005
 • Dyplom dla Tomasza Wawrzyniaka za zdobycie tytułu "Laureat II stopnia" Wrocławskiego Konkursu Matematycznego 2004/2005
 • Dyplom dla Justyny Kubicy za zdobycie tytułu "Laureat III stopnia" Wrocławskiego Konkursu Matematycznego 2004/2005
 • Dyplom dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sp 107 za zajęcie I miejsca w Dolnośląskich Mistrzostwach w Rowerowej jeżdzie na orientację
 • Dyplom w VIII Bienale Grafiki i Rysunku Dzieci i Młodzieży Województwa Dolnośląskiego za wysoki poziom artystycznych prac konkursowych
 • Wyróżnienie dla Macieja Kurzyńskiego za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"org. przez Wydział Matematyki i Informatyki i Association Kangourou sans Frontieres
 • Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej nr 107 za wysoki poziom wiedzy krajoznawczej zaprezentowany w konkursie "Burzliwe dzieje miasta "
 • Dyplom dla Marcina Smolca za udział w finale Maratonu Matematycznego 2005 i rozegranie 3 rund Uniwersytet Wrocławski
 • Dyplom dla Sebastiana Strusia za udział w finale Maratonu Matematycznego 2005 i rozegranie 5 rund Uniwersytet Wrocławski
 • Dyplom dla Katarzyny Sobczak za udział w finale Maratonu Matematycznego 2005
 • 71. i rozegranie 1 rundy-Uniwersytet Wrocławski
 • Dyplom dla Tomasza Draba za udział w finale Maratonu Matematycznego 2005i rozegranie 7 rund -Uniwersytet Wrocławski
 • Dyplom i Statuetka Liczyrzepy dla Szkoły Podstawowej nr 107 za zajęcie I miejsca
 • W IV edycji konkursu "Szkoła Promująca Turystykę" w kategorii szkół podstawowych oraz Nagroda Specjalna Dyrektora Zespołu "Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży" dla zespołu finalisty konkursu
 • Nagroda dla Magdaleny Gorchiewicz I Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego pt.KOT
 • Wyróżnienie dla Barbary Rerak i Alicji Cierpich I Dolnośląskiego Konkursu Plasty-cznego pt."KOT"
 • I miejsce szkoły w konkursie "Książka za makulaturę"
 • II miejsce drużynowo kl.4 w MINISIATKÓWCE dziewcząt ( Wrocławski Szkolny Związek Sportowy) - Igrzyska 2004/2005
 • N.Makowiecka (kl. 5c) Kwalifikacja pracy plastycznej do wystawy "Ratusz wrocławski" człowiek- architektura - środowisko ( MDK Śródmieście) - wystawa Muzeum Miejskie Wrocławia
 • II miejsce drużynowo kl. 5 w minisiatkówce dziewcząt
 • Wyróżnienie dla Alicji Mroczek i Patryka Fałata i Oliwii Stawowskiej w konkursie plastycznym "Bożonarodzeniowa Bombka"
 • G.Smołą nagroda w konkursie plastycznym "Kontynenty, kontynenty"
 • Nagroda dla Magdaleny Cisowskiej i Tomasza Draba w konkursie plastycznym "Mój wymarzony prezent gwiazdkowy" ( org. PSS "Społem" )
 • Finalistka XIV festiwalu Piosenki Obcojezycznej - Iga Aranin
 • V miejsce w Mistrzostwach Wrocławia w mini siatkówce w kategorii "3" dziewcząt (WSzZS)
 • VI miejsce w Mistrzostwach Wrocławia w mini siatkówce w kategorii "2" dziewcząt (WSzZS)
 • Alicja Mroczka - IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim "Spotkanie z wierszem"
 • I miejsce Martyna Kwiatkowska w X Konkursie "Moja Małą Ojczyzna" ( WW)
 • I nagroda w kategorii makiety kl. 1-3 w Konkursie Twórczości Prośrodowiskowej "Wrocław rośnie i pięknieje razem ze mną " (WCDN)
 • wyróżnienie w kategorii makiety kl. 1-3 w Konkursie Twórczości Prośrodowiskowej "Wrocław rośnie i pięknieje razem ze mną " (WCDN)
 • I nagroda ( 4 dzieci) w kategorii prace plastyczne w Konkursie Twórczości Prośrodowiskowej "Wrocław rośnie i pięknieje razem ze mną " (WCDN)
 • II nagroda dla Pauliny Sagan w II Międzyszkolnym Konkursie Dziennikarskim "Współczesny Wrocław"
 • I miejsce Małgorzaty Sobczak w międzyświetlicowym Konkursie "Ekologiczna zakładka"

Rok szkolny 2005/2006

 • III miejsce w XI Ogólnopolskim konkursie plastycznym "Barwy Jesieni"(Z. Paszke)
 • III miejsce w tenisie stołowym dziewcząt
 • IV miejsce w tenisie stołowym chłopców
 • Dyplom za zdobycie kwalifikacji do wystawy w XI ogólnopolskim konkursie "Barwy jesieni"(M. Gordziewicz , K. Rzetelski)
 • III miejsce w Mini Siatkówce "2" dziewcząt-SZS
 • Nagroda za udział dla P. Piórkowskiej i N. Krawczyk w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Zdrowym być"
 • I miejsce dla M. Wachowiaka w konkursie " Od Solidarności do III Rzeczpospolitej"
 • III miejsce drużynowo w konkursie "Od Solidarności do III Rzeczpospolitej"
 • Dyplom dla K. Stachowskiej i K. Krzykawiak za uczestnictwo w wystawie "Obrazy Jesienią Malowane"
 • Dyplom dla Świetlicy za udział w wystawie "Obrazy Jesienią Malowane"
 • Finaliści konkursu "Asy z szóstej klasy"- D.Knitter, A. Popczyk , M. Wachowiak ,A.
 • Iszczyłowicz , J.Diakowska , M.Kusznierz ,M. Grzesiak
 • Dyplom dla M. Smolca , P. Swidurskiego i K .Sochy za zajęcie I miejsca w konkursie
 • "Śladami Średniowiecznego Wrocławia"
 • Dyplom dla świetlicy za udział w konkursie plastycznym "Maska karnawałowa"
 • Dyplom dla A. Pakuły i D. Kruszowicza za udział w VI miejskim konkursie plastycznym "Maska Karnawałowa"
 • Dyplom dla świetlicy za udział w II międzyszkolnym konkursie pt. "Zabawa z origami"
 • Nagroda dla M. Świędrycha i T. Draba w konkursie plastycznym organizowanym przez Wydział Zdrowia
 • Dyplom za zajęcie III miejsca w turnieju "Pomagajmy Sobie Wzajemnie"
 • Dyplom dla K. Krzykawiak za zdobycie nagrody w międzyszkolnym konkursie "Bajka ekologiczna-Zielony Detektyw na tropie "
 • Dyplom za zajęcie III miejsca w II edycji Wrocławskiego konkursu "Książka za makulaturę"
 • Nagrody dla K. Stachowskiej , J. Szafraniec ,B. Piotrowskiej i A. Kloch w międzyszkolnym konkursie
 • "Ilustracja do wybranego fragmentu poezji Adama
 • Mickiewicza"
 • Wyróżnienia dla M. Piechowicz , T. Draba ,A. Walulik i A. Płaszewskiej w międzyszkolnym konkursie plastycznym "Ilustracja do wybranego fragmentu poezji Adama Mickiewicza"
 • Dyplom dla Dawida i Dagmary Knitter , M. Wachowiaka i A. Popczyk za udział w I Międzyszkolnym Konkursie "Asy z szóstej klasy " - część matematyczna
 • Dyplom dla M. Kusznierz , J.Diakowskiej ,A. Iszczyłowicz za udział w IMiędzyszkolnym Konkursie "Asy z szóstej klasy"- część językowa- język angielski
 • Dyplom dla A. Iszczyłowicz ,A. Popczyk , J.Diakowskiej i M. Wachowiaka za udział w I Międzyszkolnym Konkursie " Asy z szóstej klasy"- część humanistyczna
 • Dyplom dla reprezentacji szkoły za udział w półfinale V Dolnośląskich Meczów Matematycznych w roku szk. 2005/2006-
 • Wyróżnienie i nagroda dla szkoły w konkursie "Zwierzęta nasi przyjaciele"
 • Dyplom za zajęcie III miejsca w dzielnicowym konkursie znajomości lektury "Znam i lubię Narnię"
 • Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie "Wokół rękopisu "Pana Tadeusza"
 • Dyplom dla A. Oksiak za zajęcie I miejsca i VI miejsca drużynowo w kategorii K-11 w Finale Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Biegach na Orientację
 • Dyplom dla dzieci z zespołu teatralnego Niebieskie Migdały za kreacje sceniczne w spektaklu pt. "Dzienne sprawy piżamowców " na IV Wrocławskim Festiwalu Szkolnych Teatrów "Zielona Gęś"
 • Dyplom dla P. Michońskiego- laureata konkursu "Kangur Matematyczny "
 • Dyplom dla T. Draba za bardzo dobre wyniki w konkursie "Kangur Matematyczny"
 • Wyróżnienie dla M. Grzesiaka i K. Nowakowskiej w konkursie "Kangur Matematyczny"
 • III miejsce dla M. Wachowiaka w III etapie XV konkursu wiedzy o Wrocławiu "Wrocław moje miasto"
 • III miejsce dla A. Cierpich w XV konkursie plastycznym "Wrocław ,moje miasto"
 • III miejsce dla M. Wachowiaka oraz IV miejsce dla A. Górskiej w VI Konkursie Wratislavia Sacra
 • List gratulacyjny dla R. Gołpyś i M. Wiatrak za reprezentowanie wrocławskiego środowiska na IV Dolnośląskim Przeglądzie Grup Cheerleaders- zespół w skład którego wchodziły nasze uczennice zajął III miejsce
 • D. Knitter laureatem "Wrocławskiego Konkursu Matematycznego"
 • Wyróżnienie w Europejskim Przeglądzie Szkół "Przyjazna szkoła"
 • List gratulacyjny dla J.Dorabialskiej , S. Dudkiewicz i M. Fijałkowskiej za reprezentowanie wrocławskiego środowiska na IV Dolnośląskim Przeglądzie Grup Cheerleaders i zostały wytypowane na IX Mistrzostwa Polski Cheerleaders Dance w Lesznie -kategoria do lat 14.
 • Dyplom dla M. Sieji ,J. Kozłowskiej i Ł. Orzechowskiego za udział w II międzyszkolnym Konkursie " Bezpieczeństwo na drodze"
 • I miejsce dla M. Wachowiaka w XV Konkursie Wiedzy o Wrocławiu pt." Wrocław moje miasto"
 • II miejsce w Wielkiej Nagrodzie Wrocławia -XI edycja 2005/2006
 • Wyróżnienie dla A.Górskiej ,M. Wachowiaka , R. Manickiego i M. Toruńskiego za zajęcie V miejsca w konkursie pt. "Wrocław , którego już nie ma"
 • Wrocławskie Spacery Krajoznawcze 2006
 • Dyplom za zajęcie I miejsca w III edycji akcji pt. "Cały Wrocław Czyta Dzieciom"
 • Dyplom dla świetlicy za udział w Między świetlicowym Konkursie Plastycznym pt." Motyle -Żywe Klejnoty "
 • Wyróżnienie dla K.Rzetelskiego , W.Oszczanowskiego i W.Koralewskiego za udział w konkursie na prezentacje multimedialną pt. "Wrocławskie dzieciaki kochają zwierzaki".

Rok szkolny 2006/2007

 • Dyplom za zajęcie V miejsca w punktacji drużynowej w XI Zawodach na Orientację o Puchar Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
 • Dyplomy dla I. Bednarz ,D. Krzywdy ,P. Zarzyckiej , D. Babś ,K. Dąbrowskiej , A.Nawrockiej ,M. Jaworowskiej , B. Piotrowskiej , A. Oksiak , A. Walczak za udział w ogólnopolskim konkursie pt. "Cyganie moi sąsiedzi"
 • II miejsce w XI konkursie pt." Wrocławska Zielona Szkoła "
 • Dyplom za udział w programie "Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki"
 • Zakwalifikowanie pracy K. Gordziewicz do wystawy I ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. "KOT"
 • Dyplom i Statuetka Liczyrzepy za zajęcie II miejsca w V edycji konkursu "Szkoła Promująca Turystykę"
 • Dyplom dla A. Chrzan , A. Ciesielskiej , A. Pełki , R. Wójs , A. Józefowskiej, K. Stachowskiej , A. Decker , N. i O. Oszczanowskich , M. Furmaniak , A. Szczurowskiej za udział w V międzyszkolnym konkursie "Kartka Świąteczna "
 • Dyplom dla K. Dutkiewicz , D. Borowskiej i K. Stachowskiej za udział w konkursie plastycznym pt. "Anioły , aniołki ,aniołeczki "
 • Dyplom dla O. Oszczanowskiej za udział w konkursie informatycznym szkół podstawowych "Historia Świętego Mikołaja"
 • Wyróżnienie dla M. Stochmal za zajęcie VIII miejsca z języka polskiego w kategorii kl. V w "Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym SEZAM 2006/2007"
 • Dyplom za zajęcie V miejsca w punktacji drużynowej w XI Zawodach na Orientację o Puchar Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
 • Dyplomy dla I. Bednarz ,D. Krzywdy ,P. Zarzyckiej , D. Babś ,K. Dąbrowskiej, A. Nawrockiej ,M. Jaworowskiej , B. Piotrowskiej , A. Oksiak , A. Walczak za udział w ogólnopolskim konkursie pt. "Cyganie moi sąsiedzi"
 • II miejsce w XI konkursie pt." Wrocławska Zielona Szkoła "
 • Dyplom za udział w programie "Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki"
 • Zakwalifikowanie pracy K. Gordziewicz do wystawy I ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. "KOT"
 • Dyplom i Statuetka Liczyrzepy za zajęcie II miejsca w V edycji konkursu "Szkoła Promująca Turystykę"
 • Podziękowanie dla Szkoły za udział w Radosnej Paradzie Niepodległości
 • Dyplom dla świetlicy SP 107 za udział w III międzyświetlicowym konkursie plastycznym pt."Liściaki"
 • Dyplom dla SP 107 za udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym "Kochajmy zwierzęta jak Święty Franciszek "
 • I miejsce dla M. Gordziewicz w I edycji międzyszkolnego konkursu "Kochajmy zwierzęta jak Święty Franciszek" (kategoria kl. 4-6)
 • Wyróżnienie dla A. Dziaduch i A. Cierpich w I edycji międzyszkolnego konkursu "Kochajmy nasze zwierzęta jak Święty Franciszek" (kategoria kl. 4-6)
 • II miejsce dla K. Pyziołka w I edycji międzyszkolnego konkursu "Kochajmy zwierzęta jak Święty Franciszek" (kategoria kl. 0-1)
 • Wyróżnienie dla M. Jałowieckiego w I edycji międzyszkolnego konkursu "Kochajmy nasze zwierzęta jak Święty Franciszek " (kategoria kl. O-1)
 • Dyplom dla SP 107 za zajęcie III miejsca w tenisie stołowym śródmieścia ( kat. dziewczęta)
 • Dyplom dla SP 107 za zajęcie VII miejsca w Finale Dolnośląskim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Akrobatyce Sportowej
 • Wyróżnienie dla P. Świderskiego i A. Czupty w XII konkursie "Moja Mała Ojczyzna"
 • Dyplom dla SP 107 za udział w II etapie XVI konkursu Wiedzy o Wrocławiu
 • Podziękowanie dla SP 107 za zorganizowanie zbiórki karmy oraz materiałów do ocieplania legowisk dla bezdomnych czworonogów
 • Dyplom za zajęcie II miejsca w "Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego"
 • Dyplom za zajęcie I miejsca w międzyszkolnym konkursie "Śladami Średniowiecznego Wrocławia"
 • Dyplom dla S. Gąsiorowskiej i M. Dubieńskiego za udział w konkursie plastycznym "Zwierzę jako istota zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą , Człowiek jest mu winien opiekę i ochronę"
 • Dyplom za zajęcie II miejsca w Turnieju "Pomagajmy Sobie Wzajemnie"
 • Dyplom dla Marcina Turniaka za udział w dzielnicowym konkursie "Zielona Matematyka"
 • wyróżnienie dla Magdy Piechowicz za udział we wrocławskim konkursie "Zakładka ekologiczna"
 • wyróżnienie dla Agaty Walulik za udział w konkursie dla Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia "Bajkowa kartka z kalendarza"
 • 1 miejsce dla Marty Niedziałek za udział w konkursie dla Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia "Europejska kartka wielkanocna"
 • III miejsce dla Agaty Walulik za udział w konkursie we wrocławskim konkursie "Bajka ekologiczna"
 • Wyróżnienie dla Ali Chrzan za udział w konkursie we wrocławskim konkursie o "Kartka Wielkanocna"
 • Puchar dla: Magdaleny Nuckowskiej, Jakub Sochy oraz Grzegorz Smoły za zdobycie III miejsca w miejsca w 39 Olimpiadzie Turystyczno - Krajoznawczej
 • Dyplom dla A. Ciesielskiej, A. Pełki, R. Wójs, A. Chrzan, K. Stachowskiej, A. Józefowskiej za udział w międzyświetlicowym konkursie plastycznym pt. "Uroda i dary drzew"
 • Dyplom za zajęcie III miejsca w Turnieju pt. "Pomagajmy Sobie Wzajemnie"
 • Wyróżnienie dla SP nr 107 za wysoki poziom wiedzy krajoznawczej zaprezentowanej w konkursie pod hasłem "Wielka Woda we Wrocławiu"
 • Dyplom za zajęcie I miejsca w klasach trzecich dla M. Turniaka w ogólnopolskim konkursie Pt. "Alfik Matematyczny 2006 "
 • Dyplom za zajęcie II miejsca w klasach trzecich dla P. Steca w ogólnopolskim konkursie "Alfik Matematyczny 2006"
 • Dyplom dla P. Michońskiego za uzyskanie najlepszego wyniku w szkole w klasach piątych w ogólnopolskim konkursie "Alfik Matematyczny 2006"
 • Dyplom dla T. Draba za bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
 • Wyróżnienie dla S. Strusia, P. Fałata, P. Michońskiego za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
 • Dyplom dla T. Draba za zajęcie II miejsca w II międzyszkolnym konkursie "Asy z 6 klasy" w części matematycznej
 • Dyplom dla T. Draba za zajęcie VI miejsca w finale konkursu lingwistycznego "Wieża Babel" (org. Uniwersytet Wrocławski)
 • Dyplom dla T. Draba za zdobycie tytułu "Laureata II stopnia Wrocławskiego Turnieju Młodych Matematyków "
 • Dyplom dla SP 107 za zajęcie II miejsca w dzielnicowym konkursie znajomości lektury pt. "Znam i lubię Momo"
 • Dyplom dla M. Janiszewskiej, E. Suchy, K. Dudkiewicz, M. Janowskiej, K. Grudnickiej za zdobycie wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. "Nie taki wąż straszny..."
 • Zakwalifikowanie pracy N. Romek do półfinału konkursu na najładniejszy plakat o temat recyklingu pod nazwą "Eko-Plakat"
 • Dyplom za zajęcie V miejsca dla T. Draba w finale "Maratonu Matematycznego 2006" w kategorii szkół podstawowych
 • Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku (3 lokata) dla S. Strusia i T. Draba w ogólnopolskim konkursie "Alfik Matematyczy 2006"
 • Dyplom za zajęcie IV miejsca dla T. Draba w "Konkursie Matematycznym KO-MA" w kategorii szkół podstawowych
 • Dyplom dla T. Draba za bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"
 • Dyplom dla T. Draba za zajęcie VI miejsca w finale konkursu lingwistycznego "Wieża Babel"
 • Podziękowanie dla T. Draba za udział we Wrocławskim Konkursie "Od Solidarności do III Rzeczpospolitej"
 • Dyplom dla S. Klimek, O. Oszczanowskiej, K. Grudnickiej, S. Gąsiorowskiej, B. Rerak za zdobycie nagród specjalnych w szkolnym konkursie plastycznym "Bocian przyjacielem człowieka"
 • Dyplom dla S. Klimek, O. Oszczanowskiej, K. Grudnickiej, S. Gąsiorowskiej, B. Rerak za aktywny udział w ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Bocian"
 • Dyplom uczestnictwa w finale VI międzyszkolnego konkursu "Dolny Śląsk i jego sąsiedzi Niemcy oraz ich związki ze Śląskiem"
 • Dyplom uznania dla SP 107 w konkursie wiedzy o Rumunii pt. "Rumunia- znana i nieznana"

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY 2007/2008:

 • II miejsce w klasyfikacji generalnej Wielkiej Nagrody Wrocławia n
 • Wyróżnienie dla N. Romek za udział w konkursie plastycznym "Chrońmy Madagaskar"
 • P. Michoński, P. Fedorowicz, G. Mańk z 6c II miejsce w konkursie wojewódzkim na prezentację multimedialną "Nauka i technika" w ramach X Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
 • Dyplom dla świetlicy sp107 ze udział w IV międzyświetlicowym konkursie plastycznym "Liściaki"
 • J. Pukocz, Katarzyna Wituszyńska brali udział w przeglądzie Twórczości Własnej w ramach akcji "Cały Wrocław czyta dzieciom"
 • Z. Paszke- miejsce w konkursie "Eko- Torba"
 • "Zdolny Ślązaczek" - trzech finalistów Witkowska Anna, Fedorowicz Paulina, Oszust Zuzanna, Sypień Ewelina
 • Ł Kufta VI miejsce "Orientuj się i licz" - biegi na orientację- II miejsce dla patrolu nauczycielskiego w składzie A. Sernecka, A. Dzikczaniec, S. Szczęsna-Cichoń
 • "KOMA" konkurs matematyczny - laureat P. Michoński, finaliści: M. Kwiatkowski, M. Stępień, M. Niedziałek, K. Trojanowski, K. Kadys , Z.Oszust
 • Udział w konkursie "Słowo daję"
 • N.Romek II miejsce w Konkursie "Didle na nowy rok szkolny"
 • Natalia Romek I miejsce "Dziennik z wakacji"
 • II miejsce "Program turystyki"
 • Z. Stawinoga, W. Jaros, D. Ptak, P. Sitarz I, II, III miejsce oraz wyróżnienie w konkursie szkolnym grafiki komputerowej "Krasnal"
 • B. Rerak I miejsce "Dobra Książka"
 • N. Romek, J. Osucha, A. Walulik, udział w "Stypendiadzie Orły 2007"
 • II miejsce w IV edycji konkursu "Szkoła promująca turystykę"
 • Medal PTTK
 • Udział w ogólnopolskim konkursie "Oxford Plus" z języka angielskiego - 6 finalistów
 • Wrocławska Szkoła - I miejsce w klasyfikacji szkół
 • Udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym "Kochajmy zwierzęta jak święty Franciszek" "Wspólne chwile z moim pupilem"
 • Udział w Międzyszkolnym, konkursie plastycznym "Żywioły"
 • A. Chrzan- Im, Natalia Skóra- III m w międzyszkolnym konkursie plastycznym "Dzieci lubią misie"
 • II m. w międzyświetlicowym konkursie "Dzieci lubią misie" organizator SP 2
 • Udział w Radosnej Paradzie Niepodległości - klasa 2c,
 • Udział w konkursie "Świąteczny prezent" I. Zarębska, N. Oszczanowska
 • Wyróżnienie dla A. Chrzan za pracę w VII międzyszkolnym konkursie plastycznym "Koty za płoty"
 • VII miejsce dla szkoły w Dolnośląskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Akrobatyce
 • Nagroda dla P. Fałata i wyróżnienie dla K. Kalinowskiej za wysoki poziom artystyczny prac konkursowych "Krasnoludki są na świecie, a na pewno we Wrocławiu"
 • Udział w Międzyświetlicowej Wystawie Prac Plastycznych "Pięknaś nam choineczko"
 • Udział w II Międzyszkolnym Konkursie Artystycznym "Malowana Kolęda" organizator
 • Udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym "Moi dziadkowie są skarbnicą wiedzy" i dyplom dla K. Staszaka
 • Udział klas 0-3 w konkursie plastycznym oraz grafiki komputerowej "Wirus komputerowy"
 • A. Świdurska kl. 5b laureatka międzyszkolnego konkursu "Święta Bożego Narodzenia w Witrażu"
 • Nagroda dla A. Węgiel oraz wyróżnienie dla M. Moroszek i B. Reraka w konkursie plastycznym "Ziemia jest jedna" w XV wojewódzkim konkursie o tematyce ekologicznej "Las"
 • Dyplom dla świetlicy za twórczą realizację międzyświetlicowego konkursu plastycznego "Bożonarodzeniowa bombka"
 • Aktywny udział w realizacji zadań "Roku szlaków turystycznych PTTK".
 • Dyplom za udział w IV Międzyświetlicowej wystawie "Szopek bożonarodzeniowych" dla W. Zajączkowskiego i J. Plewczyńskiej
 • Dyplom dla N. Romek za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Kreska"
 • Dyplom dla szkoły za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie "Orły- Stypendiada 2007"
 • I miejsce w 4 edycji międzyszkolnego konkursu: Książka za makulaturę"
 • Udział w V międzyszkolnym Konkursie Poetyckim "I Ty możesz być poetą" - P. Fałat , P. Kałucka , M. Niedziałek
 • Wyróżnienie za udział w VIII dzielnicowym miejskim konkursie matematycznym dla K. Sobkowicz, A. Pełki i A. Ciechanowskiej
 • Udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym "Witraż wielkanocny"
 • Udział w VI Międzyszkolnym konkursie "Palma Wielkanocna" - III miejsce dla K. Kalinowskiej
 • Dyplom dla M. Furmaniak za udział w "XV Międzyszkolnym Turnieju Mitologicznym"
 • MDK nagroda w konkursie plastycznym o zasięgu miejskim "Artystyczny przewodnik po wrocławskich podwórkach" dla B. Rerak i R. Staszaka oraz wyróżnienie dla W. Jaros
 • Dyplom dla K. Lecha za II miejsce w konkursie plastycznym "Z Michałem Kajką malujemy Mazury" oraz dyplomy za udział dla: K. Nikodema, N. Oszczanowskiej (wyróżnienie), S. Chytrowskiej, O. Nowickiej, M. Matys, K. Dobosiewicz, A. Sznajder, A. Lewandowskiej, Z. Paszke
 • I miejsce A. Zborowska w konkursie grafiki komputerowej "Autostopem przez Polskę"
 • Zakwalifikowanie do etapu ogólnopolskiego prac E. Ziółkowskiej i K. Piszczek w konkursie "Krajobraz Polski"- etap wojewódzki
 • Udział w szkolno- przedszkolnym konkursie plastycznym "Była sobie żabka mała, re re kum kum..."
 • Nagroda specjalna dla R. Staszaka, nagrody dla: R. Staszaka, B. Reraka, J. Pasikowskiej oraz wyróżnienie dla W. Jaros za wysoki poziom prac artystycznych w konkursie "Artystyczny przewodnik po wrocławskich podwórkach"
 • Wyróżnienie dla SP 107 za wysoki poziom wiedzy krajoznawczej zaprezentowanej w konkursie XV edycji Wrocławskich Spacerów Krajoznawczych pod hasłem "Nekropolie Wrocławia"
 • Dyplom za zajęcie I miejsca dla K. Stachowskiej w kategorii junior młodzieży dla zespołu MINT w I otwartych mistrzostwach Cheerleaders Dolnego Śląska 2008
 • P. Michoński finalistą międzyszkolnego konkursu "Asy z 6 klasy" - z języka angielskiego
 • P. Michoński i P Fedorowicz zakwalifikowali się do finału wrocławskiego konkursu "English Master"
 • II miejsce w międzyszkolnym konkursie "Śladami Średniowiecznego Wrocławia" drużyna D. Krzywda, O. Brzóstowicz, M. Sobczuk
 • Wyróżnienia w konkursie matematycznym Kangur: P. Stec II miejsce, P. Doroba, M. Turniak, G. Mańk, P. Michoński II miejsce
 • II miejsce drużynowo w Dolnośląskich Meczach Matematycznych
 • II miejsce G. Dutkiewicz w ogólnopolskim konkursie orgiami "Mój papierowy świat"
 • Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach na Orientację - wejście do finału: P. Doroba, M. Zygmunt, K. Trojanowski, M. Chuchracki, T. Iwaszczyszyn
 • I miejsce W. Kraska , II miejsce M. Chrąchała w VIII Międzyszkolny Konkursie "Zielona Matematyka" dla klas III
 • Nagroda dla G. Mańka, P. Fedorowicz, P. Michońskiego w Międzyszkolnym Konkursie Prezentacji Multimedialnych "Mój Patron" dla sieci szkół wspierających uzdolnienia
 • P. Pilat udział w II Festiwalu Twórczości Dziecięcej
 • Wyróżnienie dla N. Oszczanowskiej oraz nagrody publiczności dla: N. Oszczanowskiej, O. Nowickiej, A.Decker za udział w konkursie "Radosny uśmiech, zdrowy uśmiech"
 • "Bezpiecznie z gazem"- konkurs dla wrocławskich podstawówek -wygrani N.Oszczanowska, Z.Paszke, P.Iwaszczyszyn
 • 3 miejsce dla J. Plewczyńskiej w konkursie plastycznym " Bezpieczeństwo ruchu drogowego"

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY 2008/2009:

 • Patryk Fałat laureatem VII edycji Wrocławskiego Konkursu "Szkoła Promująca Turystykę"
 • 3 miejsce nauczycieli (Sylwia Szczęsna- Cichoń, Sławomir Kosiński Daniel Cichoń) we Wrocławskim Matematycznym Marszu na Orientację
 • 3 miejsce uczniów ( Turnia Michał, Doroba Patrycjusz, Zygmunt Marcin) we Wrocławskim Matematycznym Marszu na Orientację
 • Udział w V edycji akcji "Cały Wrocław czyta dzieciom"
 • Tytuł profesora Oświaty za twórczą i niezwykłą aktywną współpracę koncepcyjną w ramach akcji "Cały Wrocław czyta dzieciom w latach 2004-2008"
 • Wyróżnienie za udział w Konkursie Plastycznym "Na ratunek płazom" Martyna Matys KL.II c
 • II miejsce w VII edycji konkursu "Szkoła Promująca Turystykę" w kategorii szkół podstawowych.
 • Prace konkursowe uczniów zakwalifikowane na wystawę w konkursie : "Projekt kartki pocztowej o tematyce świątecznej": Alicja Orzechowska, Natalia Sienkiewicz, Zuzanna Tarnowska, Martyna Matys, Piotr Graf, Marta Szymańska
 • Nagroda za udział w konkursie plastycznym "Oczy, usta, nos - portret" - Aleksandra Wachnik
 • Zakwalifikowane prace uczniów na wystawę w konkursie "Oczy , usta, nos - portret": N. Jezierska, A. Wachnik, A. Dyszkiewicz, P. Pilat, K. Lis, J. Pasikowska
 • Nagroda za zajęcie VI miejsca w konkursie "Historia Wrocławia z biegiem Odry" dla Anny Świdurskiej
 • Wyróżnienie dla Marcina Chuchrackiego w konkursie " Historia Wrocławia z biegiem Odry"
 • Nagroda za zajęcie VI miejsca w konkursie "10 sposobów na poznawanie Wrocławia" dla zespołu :Patryk Fałat, Kamil Rzetelski, Witold Oszczanowski, Daria Kaciczak, Wojciech Koralewski, Michał Turniak, Arkadiusz Sokołowski
 • Wyróżniona praca w Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym - " Najpiękniejsze Drzewko Bożonarodzeniowe dla Zuzanny Stawinogi
 • Wyróżnione prace uczniów zakwalifikowane do wystawy w XVI konkursie o tematyce ekologicznej "Wszystkie zwierzęta Świata" Sabina Zarawska Aleksandra Orzechowska
 • III miejsce w XIV konkursie "Moja Mała Ojczyzna" Anna Świdurska
 • I miejsce w "VI Międzyszkolnym Konkursie Dziennikarskim-Współczesny Wrocław" Witold Oszczanowski klasa 6a
 • I miejsce w etapie Międzyszkolnym IX Konkursie "Wrocławskie Krasnale"- Agata Walulik, Natalia Romek, Aleksandra Młynek.
 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie "Ksiązka za makulaturę"
 • I miejsce za udział w Ogólnopolskim konkursie "Choinka dla Zwierząt": Agata Walulik, Natalia Romek
 • I miejsce w Konkursie Matematyczno-Ekologicznym-"Zielona Matematyka-Patryk Chrobot"
 • Wyróżnienie dla Świetlicy SP nr 107 w I edycji Konkursu Plastycznego z cyklu "Baśnie i Bajki Świata-Najpiękniejsza Baśń Fińska"
 • Wyróżnienie dla Klaudii Dudkiewicz w I edycji Konkursu Plastycznego z cyklu "Baśnie i Bajki Świata-Najpiękniejsza Baśń Fińska
 • Laureatka Konkursu Literackiego " Moja Wrocławska Baśń"- Patrycja Jaros kl.6- wyróżnienie
 • 10 miejsce w IV Konkursie "Asy z 6 klasy"- z j. angielskiego Kamil Rzetelski
 • VII miejsce w finale Strefy Wrocławskiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach
 • Witold Oszczanowski - najlepszy zawodnik na szachownicy I w Finale Strefy Wrocławskiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach
 • I Miejsce w eliminacjach wrocławskich 41 Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska
 • Wyróżnienie dla uczennicy kl.Ib - Nicole Jezierskiej na wystawie " Inwazja Aniołów"
 • Nagroda w konkursie "Baśnie i Legendy Wrocławia i Dolnego Śląska" Uczennicy Estery Ziółkowskiej, oraz wyróżnienia dla uczennic: Martyny Matys, Weroniki Łuszcz, Aleksandry Świderskiej
 • II miejsce szkoły w turnieju "Pomagamy sobie wzajemnie" zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu
 • Piąte miejsce w finale Wrocławskich Spacerach Krajoznawczych 2009
 • Wyróżnienia w III Dolnośląskim Turnieju Młodych Recenzentów dla: Dominiki Pilat, Katarzyny Huńkowskiej, Alicji Duszkiewicz, Macieja Hajdamowicza, Sabiny Zarawskiej, Martyny Matys
 • Udział w konkursie "Mali Ekolodzy" oraz uzyskanie tytułu Najbardziej Świadomej Ekologicznie Szkoły 23 maja 2009r.
 • Pomoc przy organizacji PITniku oraz aktywny udział uczniów Joanny Dorabialskiej, Grzegorza Dutkiewicza, Kamila Janasika, Jakuba Pukocza, Magdaleny Nuckowskiej, Barbary Turniak, Michała Turniaka- imprezy będącej inspiracją do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci
 • Prezentacja multimedialna Michała Turniaka z klasy 5c pt. pt. "PARSZYWA DWUNASTKA - RATUJMY DRAPIEŻNIKI " zajęła III miejsce w międzyszkolnym konkursie pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych oraz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu- opiekun Magdalena Mielech
 • III miejsce w Turnieju "Uczę się bezpiecznie żyć" organizator Sp58 opiekun S. Szczęsna- Cichoń
 • I miejsce w I Międzyszkolnym Konkursie Literackim organizowanym przez Sp37 "Żyjąc obok siebie uczymy się razem żyć" - Justyna Socha
 • IV miejsce klasa 5b w konkursie klasowym międzynarodowym "Matematyka bez granic"
 • I miejsce dla patrolu nauczycielskiego S. Szczęsna- Cichoń, Daniel Cichoń, Łukasz Lesek w biegach na orientację "Orientuj się i licz " w Łodzi
 • Laureat konkursu dla województw południowych w konkursie orgiami "Mój papierowy świat" Patryk Fałat, wyróżnienie dla Michała Turniaka
 • II miejsce we wrocławskim konkursie orgiami "zrób sobie orgiami- nie tylko matematycznie" dla szkół podstawowych- Michał Turniak, finaliści: Barbara Turniak Patryk Fałat, Jagoda Plewczyńska
 • Finaliści matematycznego konkursu KOMA: Marta Mirońska, Patryk Fałat
 • Finaliści Wrocławskiego Turnieju Młodych Matematyków: Kamil Rzetelski, Patryk Fałat
 • Finalista konkursu "Asy z szóstej klasy" - Patryk Fałat
 • Wyróżnienie matematycznym konkursie Kangur Matematyczny: Michał Turniak, Paweł Stec
 • III miejsce we Wrocławskim Konkursie Wiedzy o krajach Anglojęzycznych - Patryk Fałat
 • Półfinalista Wrocławskiego Konkursu English Master Patryk Fałat, Alicja Węgiel
 • Finalista XII i XIII edycji ogólnopolskiego konkursu Oxford Plus Patryk Fałat, Alicja Węgiel
 • Historia Wrocławia z biegiem Odry - Anna Świderska- 6 miejsce, Marcin Chuchracki- wyróżnienie
 • Moja Mała Ojczyzna- III miejsce A. Świderska
 • I miejsce w Olimpiadzie Krajoznawczej PTTK P. Fałat, W. Oszczanowski, M. Turniak
 • V miejsce we Wrocławskich Spacerach Krajoznawczych
 • I miejsce Patryk Fałat "Asy z szóstej klasy" przyroda
 • Finalista II Wrocławskiego Konkursu Przyrodniczego - P. Stec
 • Wyróżnienie w XXV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym dzieci szkół podstawowych i gimnazjów Wrocławia- Karolina Krzykawiak
 • I miejsce "Scenariusz obchodów Świąt narodowych i rocznic patriotycznych - konkurs organizowany przez WCDN opiekun G. Warchoł
 • Wyróżnienia w dzielnicowym etapie Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego - Hanna Sicińska, Karolina Krzykawiak
 • Eliminacje województwa dolnośląskiego ogólnopolskiego konkursu polonistycznego "Słowo daję" Patryk Fałat
 • Półfinalista konkursu Wiedzy o krajach Anglojęzycznych - Witold Oszczanowski
 • Wyróżnienie dla Sabiny Zarawskiej w X finale grafiki i rysunku & miniatury 8x8"
 • Tytuł Najbardziej Świadomej Ekologicznie Szkoły w rejonie
 • Justyna Socha zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim dla uczniów szkół podstawowych miasta Wrocławia organizowanym przez SP nr 37 i objętym patronatem Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY 2009/2010:

 • I miejsce w XIV Konkursie "Wrocławska Zielona Szkoła"
 • II miejsce w VIII edycji konkursu "Szkoła Promująca Turystykę"
 • V miejsce w Wielkiej Nagrodzie Wrocławia na 114 szkół wrocławskich
 • Kamil Rzetelski otrzymał stypendium z Programu Stypendialnego "Zdolny Ślązak" za wybitne osiągnięcia
 • Wyróżnienie za udział w konkursie na legendę o Krasnoludku Mikołaju Ziółko organizator "Herbapol" Wrocław, grudzień 2009r.
 • UDZIAŁ w XV Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
 • IV miejsce w Mistrzostwach Wrocławia Szkół Podstawowych w Szachach
 • V miejsce w finale Strefy Wrocławskiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach
 • Rafał Siwicki laureatem konkursu fotograficznego "Uroki mojej miejscowości" organizator SP 2 w Sycowie
 • III miejsce w turnieju "Pomagajmy sobie wzajemnie" organizator Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
 • Nagroda dla Wojciecha Zajączkowskiego za udział w IV Konkursie Literackim "Moja Wrocławska Baśń"
 • Nagroda dla Natalii Romek oraz wyróżnienie dla Michała Turniaka w konkursie ORIGAMI w kategorii orgiami przestrzenne- organizator MDK Kraków
 • Udział w finale III Międzyszkolnego Konkursu " Zawsze zdrowi" (kl. III c opiekun Agata Sitarz)
 • III miejsce w konkursie wiedzowo- zręcznościowym w ramach projektu "Wrocławskie Dzieci Uczą się Segregować Śmieci" (III c, op. Agata Sitarz)
 • Udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy i Wrocławiu "Wrocławskie Krasnale"
 • Udział w Ogólnopolskim konkursie "Słowo daję"
 • I miejsce w dzielnicowym konkursie recytacji
 • I miejsce w ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym
 • Laureat w XVI Powiatowym Konkursie Recytacji
 • Finalista XVIIII Międzyszkolnego Turnieju Mitologicznego- Wojciech Kraska
 • Konkurs Żyjemy wśród brył"
 • IV miejsce w finale zawodów szachowych
 • III miejsce w turnieju policyjnym "Pomagajmy sobie wzajemnie"
 • II miejsce w Konkursie Wrocławska Młodzież Recytuje Wrocławskich Poetów
 • Wyróżnienie dla Gabriela Mielechowicza w Międzyświetlicowym konkursie "Strachy na lachy"
 • Wyróżnienie dla Kamili Darmochy, Julii Rogozińskiej w Międzyświetlicowym Konkursie "Jesienne kompozycje"
 • Wyróżnienie dla Sandry Drobiny, Martyny Matys, Jagny Bieszczanin, Pauliny Pilat, Dominiki Pilat, Michała Kaźmierskiego, Aleksandry Sznajder w konkursie międzyświelicowym "Anieli już tu przylecieli"
 • Wyróżnienie dla Julii Rogozińskiej w międzyświetlicowym konkursie "Życzenia dla Babci i Dziadka"
 • Wyróżnienie dla Martyny Matys w międzyświetlicowym konkursie "pisanki"
 • Wyróżnienie dla Sandry Drobiny w międzyświetlicowym konkursie "zabawny zwierzyniec"
 • Wyróżnienie dla Martyny Matys w międzyświetlicowym konkursie "Bałwanek"
 • Natalia Romek II miejsce, Justyna Pluta III miejsce w konkursie literackim na najpiękniejszą legendę o Mikołaju Ziółko oraz wyróżnienie dla Sp107 za nadesłanie dużej ilości prac
 • Nagroda dla Kingi Grudnickiej w konkursie plastycznym organizowanym przez Sp76 "Nasi skrzydlaci przyjaciele"
 • Karolina Krzykawiak, Martyna Oszust, Paweł Stec, Maciej Niewiarowski, finalistami Turnieju Młodych Matematyków
 • Udział Michała Turniaka w VI Wrocławskim Konkursie Historycznym
 • Wyróżnienie w międzyszkolnym, konkursie świetlicowym "Owoce jemy, zdrowo żyjemy" dla Sandry Drobiny, Kamili Darmochy,
 • I miejsce Agaty Walulik zakwalifikowała się do nagrody, wyróżnienie dla Oli Kucharek w konkursie dolnośląskim "Biblioteka moich marzeń"
 • II nagroda dla Michała Jałowieckiego i wyróżnienie dla Natalii Romek w konkursie dolnośląskim "Podwodne labirynty"
 • I miejsce dla Agaty Walulik w międzyszkolnym konkursie plastycznym "Życie codzienne w okupowanej Polsce"
 • Nagroda dla Zuzanny Kalety, wyróżnienie dla Ani Decker i Niny Oszczanowskiej w VII edycji międzyszkolnego konkursu organizowanego przez naszą szkołę "Plakat do ulubionej książki" pod patronatem akcji "Cały Wrocław czyta dzieciom"
 • Nagroda dla Niny Oszczanowskiej w ogólnopolskim konkursie plastycznym Tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia
 • Uczniowie klas 4 i 5 przygotowali prace plastyczne na wystawę i aukcję prac na rzecz ochrony i praw koni "Wolne i szczęśliwe", która odbyła się w "MDK Śródmieście"
 • Dolnośląski konkurs karykatury i rysunku satyrycznego nagroda Olga Oszczanowska

Regulamin Samorządu Szkolnego

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Cele:

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Celem działania Samorządu jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludzi.

Struktura organizacyjna:

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Uczniowie szkoły w demokratycznych wyborach wybierają przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego: przewodniczącego oraz dwóch zastępców na jeden rok szkolny.
 3. Przewodniczący i zastępcy reprezentują uczniów Szkoły Podstawowej nr 107, koordynują prace Samorządu, biorąc udział w prowadzeniu zebrań.
 4. Przewodniczący oraz zastępcy wybierani spośród uczniów klas IV-VI.
 5. Uczniowie poszczególnych klas tworzą Samorządy Klasowe. W wyborach klasowych wybierani są przedstawiciele Samorządu Klasowego: przewodniczący, zastępca i skarbnik oraz reprezentanci do Samorządu Szkolnego.
 6. Uchwały i postanowienia samorządu Szkolnego podejmowane są podczas zebrań w obecności zarządu Samorządu Uczniowskiego i przedstawicieli Samorządów Klasowych.
 7. Zebrania samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w ciągu miesiąca.
 8. W czasie zebrań omawiane są zadania do realizacji, oceniane są wykonane zadania.

Zadania samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Szkolny może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
  a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
  d) prawo redagowania gazetki szkolnej;
  e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
  f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 2. Opinii Samorządu może zasięgnąć dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela.
 3. Główne zadania Samorządu to:
  a) obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych,
  b) czynne uczestniczenie w życiu szkoły- współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły,
  c) wdrażanie uczniów do samorządu oraz zachęcanie do aktywnego włączenia się w działalność Szkoły,
  d) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły,
  e) organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 4. Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje nauczyciel- opiekun samorządu.
 5. Do zadań opiekuna samorządu należy:
  a) wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,
  b) pomoc w planowaniu i realizowaniu działań Samorządu Uczniowskiego,
  c) pomoc w przygotowaniu Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

Przepisy dodatkowe:

 1. Samorząd Uczniowski może współpracować z innymi organizacjami młodzieżowymi za wiedzą i zgodą Dyrektora szkoły.
 2. Samorząd może współpracować z samorządami innych szkół.
 3. Zebrania Samorządu odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
 4. Dyrektor Szkoły zawiesza lub uchyla uchwałę, postanowienia samorządu, jeżeli jest ono niezgodne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

Samorząd Szkolny:

 • Klaudia Dudkiewicz - PRZEWODNICZĄCA
 • Nina Oszczanowska - ZASTĘPCA
 • Katarzyna Flamma - II ZASTĘPCA

Pobierz: Plan pracy samorządu szkolnego

Rzecznikiem praw ucznia została Pani Sylwia Szczęsna - Cichoń.

Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach