Biblioteka jest czynna dla wypożyczających w następujących godzinach:

 • Poniedziałek 8.00-14.00
 • Wtorek 8.00-12.25
 • Środa 8.00-14.00
 • Czwartek 8.00-14.00
 • Piątek 8.00- 14.00

Z czytelnia można korzystać od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00 z wyjątkiem przerw.

Zbiory biblioteki to ponad 8500 woluminów.

Już 7 raz bierzemy udział w akcji "Cały Wrocław czyta dzieciom" Podczas 2, 3 i 4 edycji zajęliśmy I miejsce wśród szkół podstawowych Wrocławia. Jako nagrody otrzymaliśmy: teleskop, odtwarzacz DVD, cyfrowy dyktafon, zbiór książek do biblioteki szkolnej oraz cyfrowy aparat fotograficzny. W roku szkolnym 2007/2008 organizatorzy akcji przyznali nam honorowy tytuł PROFESORA CZYTANIA "za twórczą i niezwykle aktywną współpracę koncepcyjną i organizacyjną w ramach akcji "Cały Wrocław czyta dzieciom" w latach 2004-2008"

Biblioteka jest organizatorem konkursów wewnątrzszkolnych: "Sherlock Holmes ortografii klas 6", "Odszukaj w bibliotece szkolnej i nie tylko", "Świat bajek Jana Brzechwy", „Czytanie to moja pasja” i in.

Współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną – Filia nr 34 organizuje lekcje przygotowujące uczniów klas 6 do korzystania z katalogów komputerowych; oraz z Dolnośląską Biblioteką Publiczną- uczniowie klas 1-3 uczestniczą w zajęciach, których głównym celem jest nauczenie korzystania z biblioteki, zapoznanie ze zbiorami oraz pokazanie jak ważna jest wiedza, którą można zdobyć poprzez obserwację świata, obcowanie ze sztuką.

Wiele nowych pozycji do biblioteki kupowanych jest z funduszy uzyskanych ze zbiórek makulatury. Dotychczas organizowaliśmy co roku 2 zbiórki - jesienną i wiosenną. W tym roku szkolnym zmieniliśmy jednak zasady i zbiórki będą odbywały się częściej- 1 raz w miesiącu z wyłączeniem zimowej pory. Uczniowie sami proponują tytuły książek, które chcieliby pożyczać i właśnie one cieszą się później największym powodzeniem wśród czytelników.

Na wiosnę odbędzie się finał 5 edycji międzyszkolnego konkursu ZAKŁADKA EKOLOGICZNA. Od 2 lat jej współorganizatorem jest biblioteka szkolna i Filia nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej

Od czterech lat chodzimy na spotkania z autorami piszącymi dla dzieci. Czytał dla nas pan Kazimierz Szymeczko, pani Joanna Papuzińska i Wanda Chotomska, Paweł Beręsewicz.

Zapraszamy również znanych wrocławian , ludzi wykonujących ciekawą pracę lub mających szczególne pasje- jednym słowem- znakomitych gości, którzy prezentują uczniom swoje ulubione książki z dzieciństwa oraz odpowiadają na liczne pytania dotyczące ich pracy i zainteresowań. Kontakt dzieci z tak interesującymi wrocławianami jest nie tylko przyjemnością i powodem do dumy, ale także sprawia, że uczniowie poznają nowe zawody i wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury, sportu oraz sztuki. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku w szkole gościli m.in. sportowiec i polityk Rafał Kubacki, dziennikarze: Beata Maciejewska i Arkadiusz Dziubek, wojskowi, strażacy, strażnicy miejscy, artyści, pisarze, górnik czy rzecznik prasowy dolnośląskiej policji Artur Falkiewicz, którzy stali się prawdziwymi przyjaciółmi szkoły i wielokrotnie dawali dowody swojej sympatii. W tym roku szkolnym gościliśmy m. in. Renatę Mauer- Różańską, Mariolę Jarocką, Bogdana Aniszczyka, Piotra Oszczanowskiego, ks. Jerzego Rasiaka i innych przyjaciół szkoły.

Od czterech lat w bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI
MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTECE SP 107
we WROCŁAWIU

 1. Pracownia multimedialna jest udostępniana uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Osoby korzystające z pracowni wpisują do zeszytu odwiedzin swoje imię, nazwisko, klasę, godziny pracy, nr komputera. Zmiana stanowiska pracy wymaga każdorazowo zgody.
 3. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan stanowiska i zgłosić nauczycielowi dostrzeżone usterki.
 4. Pierwszeństwo do korzystania z pracowni mają:
  • klasy podczas prowadzonych lekcji
  • osoby realizujące konkretny temat (referat, projekt, zadanie domowe itp.)
 5. 5. Użytkownicy indywidualni korzystają z komputera do 1 godziny. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsce osobie oczekującej na dostęp do komputera.
  • Istnieje możliwość przedłużenia czasu pracy przy komputerze za zgodą nauczyciela.
 6. Przy stanowisku komputerowym może pracować 1 osoba, o ile nauczyciel nie zdecyduje inaczej.
 7. Korzystanie z multimediów, Internetu, i programów użytkowych ma służyć wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.
 8. W Internecie można przeglądać strony WWW, grupy dyskusyjne, sprawdzić swoją pocztę, wysyłać wiadomości w systemie on-line.
 9. Użytkownik ma prawo wykorzystywać:
  • dane i programy udostępnione w systemie komputerowym szkoły oraz wydawnictwa multimedialne
  • urządzenia komputerowe (drukarkę, skaner, słuchawki) znajdujące się w pracowni, po uzyskaniu zgody nauczyciela
  • własne dane, pobrane z Internetu lub przyniesione na wymiennych nośnikach, po uprzednim sprawdzeniu ich za pomocą programu antywirusowego pod kontrolą nauczyciela bibliotekarza.
 10. Zasady drukowania:
  • własne użytkownicy mają prawo do wydrukowania dokumentów (maksymalnie 3 strony), zawierających treści związane z programami nauczania obowiązującymi w szkole. W wyjątkowych przypadkach ilość stron może ulec zwiększeniu za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
  • każdy użytkownik jest zobowiązany do przyniesienia własnego papieru.
 11. Nauczyciel bibliotekarz lub administrator mają prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze oraz blokować dostęp do określonych danych lub usług.
 12. Użytkownik ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszt naprawy w przypadku zniszczeń i szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu.
 13. Zabrania się:
  • dokonywania zmian w oprogramowaniu,
  • instalowania i wgrywaniu programów zewnętrznych,
  • podłączania urządzeń peryferyjnych do komputera,
  • korzystania z telefonów komórkowych,
  • wykorzystywania stanowiska komputerowego do gier i zabaw (zwłaszcza: czatów, blogów, komunikatorów itp.)
  • wykorzystywania stanowiska komputerowego w celach zarobkowych,
  • łamania praw autorskich,
  • korzystania, udostępniania i przesyłania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe i obrażające uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie),
  • użytkowania komputera i jego oprogramowania w sposób sprzeczny z prawem.
 14. Przy stanowisku nie wolno spożywać posiłków i napojów.
 15. W przypadku nieprzestrzegania ww. punktów regulaminu dyżurny bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 16. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze stanowisk komputerowych w bibliotece SP 107 we Wrocławiu na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora SP 107.
 17. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Szkoły.

Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach