Postać patrona

Piotr Włostowic był najsłynniejszym śląskim możnym okresu średniowiecza. Wywodził się z najpotężniejszego rodu -Łabędziów. Do jego rodziny należała góra Ślęża wraz z otaczającymi ją wioskami. Jako wysoki urzędnik wojskowy towarzyszył Bolesławowi Krzywoustemu w wyprawach na Pomorze. W latach 1117 - 1125 sprawował godność palatyna. W 1122 roku bawiąc w gościnie u księcia przemyskiego Włodara Rościsławicza, który nękał wschodnie granice królestwa, podstępnie porwał go dopuszczając się krzywoprzysięstwa i przywiódł przed oblicze Krzywoustego. Czyn ten przysporzył mu sławy, ale nie znalazł uznania w oczach Kościoła. W ramach pokuty miał wznieść siedem kościołów, według legendy zbudował siedemdziesiąt siedem. W 1145 roku za panowania Władysława II został oskarżony o udział w spisku i zdradę, wypalono mu oczy i obcięto język. W 1146 roku wybuchł bunt przeciwko Władysławowi zorganizowany przez jego młodszych braci. Zwycięzcy spiskowcy przywrócili do łask Piotra Włostowica. Zmarł 16 IV 1153r. W historii naszego regionu zapisał się jako ten, który sprowadził do polski kanoników z Francji. Dzięki jego fundacjom Wrocław stał się jednym z najważniejszych ośrodków umysłowych w ówczesnej Polsce - kościół parafialny w średniowieczu pełnił funkcję nie tylko religijną, ale był także kancelarią prawną, ośrodkiem informacji, ambulatorium medycznym, a przede wszystkim najniższym szczeblem ówczesnej oświaty. Można wobec tego uznać Włostowica za prekursora szkolnictwa na Śląsku. Dbał o rozwój handlu , opiekował się osadnictwem. Jako pierwszy miał wprowadzić pomiary odległości między miejscowościami stawiając tzw. słupy milowe. Przekazy głoszą, że był panem sprawiedliwym i łagodnym.

Piotr Włostowic to postać dla naszej szkoły szczególna z uwagi na opactwo św. Wincentego na Ołbinie, które doprowadził do świetności i gdzie został pochowany. W 1529 roku klasztor został zburzony łącznie z grobowcem. Czterysta kilkadziesiąt lat później na terenie dawnego klasztoru została zbudowana Szkoła Podstawowa nr 107.

Uzasadnienie wyboru Piotra Włostowica na patrona Szkoły Podstawowej nr 107 we Wrocławiu.

Każdy musi samodzielnie szukać ścieżki życia. Ważne jest, zatem, aby mieć drogowskaz - nauczyciela, wzór, autorytet, kogoś, z kim można się identyfikować, czerpać to, co najcenniejsze. Dlatego postanowiliśmy nadać naszej szkole imię postaci, która mogłaby być pomocna w kształtowaniu postaw, wychowywaniu uczniów w poszanowaniu własnej godności i ojczyzny.

Te idee przyświecały nam w wyborze kandydata na patrona szkoły. Nasze działania wykazały, że warto poszukać własnych korzeni.

Wybór patrona szkoły poprzedził zrealizowany w ubiegłym roku szkolnym kilkutygodniowy projekt wychowawczy, który poruszał następującą tematykę:

 • Tożsamość narodowa

 • Więź grupowa i społeczna

 • Autorytet i jego miejsce w życiu człowieka

 • Dziedzictwo kulturowe i spuścizna historyczna reprezentowana przez patronów ulic naszego osiedla.

Poszukiwania patrona szkoły okazały się niezwykle ciekawą lekcją historii naszego miasta a w szczególności dzielnicy i miejsca, w którym została zbudowana szkoła - w obrębie dzisiejszych ulic Kardynała Wyszyńskiego, Nowowiejskiej i Prusa istniało założone w XII w przez Piotra Włostowica sławne opactwo benedyktyńskie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Wincentego oraz osada związana z klasztorem. Sam fundator tutaj przeniósł swój dwór. Dzięki staraniom Włostowica wzrosło znaczenie Ołbina, który skutecznie konkurował z pobliskim Wrocławiem. Z czasem rywalizacja Ołbin - Wrocław przybrała zabarwienie narodowe. Ołbin reprezentował wpływy polskie, Wrocław niemieckich osadników i ludność zgermanizowaną. Koniec Ołbina nastąpił w 1529 roku, gdy na polecenie Rady Miejskiej klasztor doszczętnie zburzono.

Całość projektu wychowawczego zakończyła się plebiscytem i wyłonieniem kandydata na patrona szkoły - został nim Piotr Włostowic - postać, która tak bardzo związana jest z miejscem istnienia naszej szkoły, która przyczyniła się do rozwoju kulturowego i gospodarczego Śląska a w szczególności Wrocławia.

Podjęte starania stały się okazją do kształtowania w uczniach poczucia odpowiedzialności za wszystko co się dzieje w szkole, wzmocnieniu więzi między uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Kandydatura Piotra Włostowica na patrona szkoły zyskała akceptację Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, a także Samorządu Szkolnego.

Znaczenie Piotra Włostowica w historii naszego miasta oraz dzielnicy ma wielka wagę w realizacji głównych kierunków pracy wychowawczej szkoły:

 • Uświadomienie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich, (znaczenie autorytetu w życiu człowieka)
 • Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej poprzez poznanie najbliższego otoczenia i regionu (wprowadzanie w świat tradycji regionu i należących do niego wartości, rozbudzanie poczucia świadomości i dumy narodowej).

Uroczystość nadania imienia naszej szkole - galeria zdjęć

5.Czerwca 2004 r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole im. Piotra Włostowica. Rodzice uczniów ufundowali sztandar szkoły. Rodzicami chrzestnymi zostali pani redaktor Beata Maciejewska - dziennikarka Gazety Wyborczej oraz Kanclerz Stowarzyszenia Rodu Duninów - Jan Kanty Dunin - Borkowski

Mszę św. w kościele św. Michała inaugurującą uroczystość odprawił arcybiskup metropolita Wrocławia - Marian Gołębiewski

Komitet powitalny złożony z rodziców i nauczycieli witał zaproszonych gości.

Pani dyrektor Małgorzata Mazur powitała dostojnych gości. A byli nimi:

 • Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Wrocławski - ks. prof. Marian Gołębiewski
 • Wiceprezydent Miasta Wrocławia - Jarosław Obrębski
 • Proboszcz parafii NMP na Piasku - ks. Stanisław Pawalczyk
 • Proboszcz parafii Św. Michała Archanioła - ks. Józef Kawalec
 • Kanclerz Stowarzyszenia Członków Rodu Duninów - Jan Kanty Dunin Borkowski
 • Członek Kapituły Stowarzyszenia - dr inż. Henryk Juniewicz
 • Dziennikarka, historyk, autorka książek o Wrocławiu - Beata Maciejewska
 • Dyrektor chóru "Pueri Cantores Vratislavientes" - ks. Stanisław Nowak
 • Prezes Tow. Miłośników Wrocławia - Wojciech Gryczyński
 • Starszy wizytator - Elżbieta Kacperkiewicz
 • Asystent Przewodniczącego Rady Miejskiej - Grzegorz Stopiński
 • Młodszy Inspektor Komendant Policji Ołbin - Mirosław Skarul
 • Przewodniczący Rady Osiedla Ołbin - Eugeniusz Siemiński
 • Kierownik Działu Szkół Podstawowych - Ewa Szczęch
 • Emerytowany Dyrektor Szkoły - Marianna Owsik
 • Emerytowany Dyrektor Szkoły - Jadwiga Jakubowska
 • Znawca architektury Średniowiecznej - prof. Olgierd Czerner
 • Straż Miejska ( Grupa prewencyjnego Wsparcia) - Bogdan Dobosz , Krystyna Chmur
 • Dyrektor Gimnazjum Salezjańskiego - ks. Jan Gondro
 • Ks. Inspektor - dr Franciszek Krasoń

Uczniowie klas II i III w imieniu całej społeczności szkolnej złożyli uroczyste ślubowanie

Tablica poświęcona Piotrowi Włostowicowi upamiętniająca uroczystość nadania szkole imienia została poświęcona przez arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego

W części artystycznej uczniowie kl. IIIc zaprezentowali piosenkę "My Wrocławianie"

Dostojni goście byli zachwyceni atmosferą, w jakiej przebiegała uroczystość.

Dawni i obecni pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście m.in. członkowie rodu Duninów - potomkowie Piotra Włostowica - na wspólnej fotografii

Galeria zdjęć z -wystawy prac dzieci.

Klasa 6c przygotowała wystawę pod tytułem "Legendy dolnośląskie". Ekspozycja zawierała między innymi dyby dla "niegrzecznych" uczniów i nauczycieli, wykonane przez rodziców.

Klasa 4b odtworzyła wygląd Opactwa Ołbińskiego i przygotowała jego makietę

Klasa 2c i 2d zatytułowały swoją wystawę "Wrocławski Rynek". Znalazły się na niej makieta współczesnego Wrocławskiego Rynku

Zamki dolnośląskie" to tytuł wystawy przygotowanej pzez uczniów klas 1a i 1b.

Średniowieczne zbroje i płaskorzeźby przedstawiające sceny batalistyczne znalazły się na naszej wystawie dzięki uprzejmości Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Moda średniowieczna

Link do strony potomków rodziny Piotra Włostowicahttp://dunin.oeiizk.waw.pl/ramadun.htm

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Bulwarze Piotra Włostowica

Kontynuacją działań związanych z patronem szkoły był udział uczniów i nauczycieli naszej szkoły podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi ufundowanej przez Radę Miasta.

Uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej Piotrowi Włostowicowi dokonał 7 .01.2005 wiceprezydent Wrocławia Dawid Jackiewicz. Tablica została umieszczona na Bulwarze Piotra Włostowica. Na uroczystość przybyła delegacja uczniów i nauczycieli z naszej szkoły.

Święto wiosny

21 marca w naszej szkole zawsze jest obchodzony bardzo kolorowo i z fantazją. Tego dnia nikt nie ucieka na wagary - wręcz przeciwnie - wychowawcy odnotowują rekordową frekwencję. Tradycją jest konkurs piosenki, w którym każda klasa może popisać się swoją interpretacją muzyczno-plastyczną wybranego utworu.

W roku szkolnym 2004/2005 obchody Pierwszego Dnia Wiosny były związane z akcją "Wrocławskie dzieci uczą się segregować śmieci". Odbył się festiwal piosenki ekologicznej, parada ekoludków i konkurs "Projekt zagospodarowania dzikiego wysypiska". Dzieci prezentowały zabawki zrobione z materiałów odpadowych oraz projekty toreb ekologicznych.

11 listopad

Listopad to niemalże symboliczny czas w naszych narodowych dziejach. Czas zrywów narodowych, wielkich wydarzeń politycznych. Jest to również miesiąc, w którym po 123 latach niewoli, właśnie w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji, co roku odbywają się w naszej szkole uroczystości związane z tym świętem. Są to przedstawienia teatralne, akademie, konkursy.

W roku szkolnym 2004/2005 uczniowie brali udział w konkursie wiedzy o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego, wykazali się znajomością pieśni legionowych. Przebojem uroczystości był pokaz sobowtórów Marszałka.

Jasełka

Tradycją w naszej szkole stały się przedstawienia jasełkowe.

Jasełka wystawiają uczniowie pod opieką nauczyciela. Na początek zobaczyć można było ojca, który opowiada o trzech królach, którzy poszukiwali stajenki.

Pytał on dzieci o inne postaci, które spotkać można było w Betlejem. Dzieci zgodnie odpowiadały: pasterze, aniołowie, zwierzątka. I w tejże chwili na scenę wbiegały dwa aniołki.

Z ich rozmowy nauczyliśmy się, że dla Jezusa najważniejsze jest serce człowieka, a nie to, co przynosi. Po aniołkach pojawiali się pasterze, dzięki którym mogliśmy zrozumieć, że Jezusa można spotkać w każdym człowieku, który potrzebuje naszej pomocy. Na koniec wkroczył król, który opowiedział o swoich podróżach i poszukiwaniach Jezusa. Ostatnie słowa kierował do dzieci, tłumacząc im, że każdy z nas może spotkać Jezusa i to wcale nie w Betlejem. Same dzieci dobrze wiedziały gdzie: w kościele, na Mszy świętej, na modlitwie, w drugim człowieku. Całość przeplatana była kolędami.

Młodzi aktorzy bardzo podobali się dzieciom, które nagrodziły je gromkimi brawami. I słusznie, bo faktycznie jasełka wypadły bardzo ciekawie, Jasełka można było oglądać trzy razy, bowiem tyle razy trzeba było je zagrać, by mogły je zobaczyć wszystkie dzieci.

Pasowanie na ucznia 1 klasy

To już tradycja w naszej szkole, że przyjęcie do braci uczniowskiej pierwszoklasistów odbywa się w obecności najbliższych z rodziny oraz koleżanek i kolegów. Najmłodsi już od rana prezentują się wyjątkowo, bo galowe stroje i powaga na twarzach wyróżniają bohaterów tego święta. O wyznaczonej godzinie szkoły raźnym krokiem zmierzają rodzice, czasami dziadkowie, ciocie czy wujkowie PIERWSZOKLASISTÓW. Jak miło oglądać swoje pociechy podczas występów.

W dalszej części uroczystości odbywa się ślubowanie i pierwszaki zostają pasowane na ucznia naszej szkoły przez panią dyrektor. Każdy uczeń odczuł dotknięcie dużego ołówka, którym pasowała go pani dyrektor.

Miłym akcentem są upominki, które otrzymują świeżo pasowani uczniowie oraz kolorowe dyplomy.

Otrzęsiny uczniów klas 4

Jedną z pierwszych ważnych uroczystości ucznia jest pasowanie pierwszoklasistów. Wiąże się z nim wiele nadziei i obaw. Potem trzy lata w czasie, których czas mija w atmosferze nauki i zabawy pod opieką ukochanej pani, zawiera się pierwsze przyjaźnie. Jednak przychodzi czas na kolejny etap w życiu ucznia, zostaje on czwartoklasistą. I znów emocje, nadzieje i obawy. Wiele się zmienia. Nauka podzielona jest na przedmioty, każda lekcja z inna panią, przerwy wszystkie klasy spędzają razem, w tym samym czasie.

Tradycją naszej szkoły stało się również uczczenie rozpoczęcie kolejnego etapu szkolnego otrzęsinami, podczas których czwartoklasiści przyjmowani są w poczet uczniów nauczania systematycznego. Co roku zmieniana jest forma otrzęsin, to na sportowo, to na ludowo. W tym roku otrzęsiny KLAS 4 odbyły się na górze Ślęża.

Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach