Archiwum aktualności - 2010 / 2011 | Zobacz inne lata

Prezentacja naszej szkoły2011-05-29

W Roku Talentów Kuratorium Oświaty wraz z DODN we Wrocławiu zorganizowało konferencję dla dyrektorów wrocławskich szkół propagującą osiągnięcia Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Nasza szkoła (od 2005 r. W Sieci) została przez organizatorów wybrana do zaprezentowania celów, założeń, działań i efektów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i Zdolności. 24 maja w Gimnazjum nr 1, przy współudziale rodziców, przygotowaliśmy - niezwykle profesjonalną - prezentację.

Gości odwiedzających nasze stoisko uczniowie zapraszali do tworzenia orgiami i zabawy w zamienianie sześcianu w różę. W nagrodę dyrektorzy otrzymywali prezenty-orgiami lub zakładkę z informacjami o naszej szkole i adresem strony internetowej. Goście mogli też obejrzeć plansze informacyjne oraz pokaz multimedialny. Cała prezentacja wzbudzała żywe zainteresowanie zebranych, dlatego mamy nadzieję, że dobre wrażenie długo pozostanie w pamięci przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, konsultantów DODN oraz licznie zgromadzonych dyrdyrektorów szkół wrocławskich.


Zobacz inne...
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach