Archiwum aktualności - 2010 / 2011 | Zobacz inne lata

Zakaz palenia2010-11-22

ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Z 15 LISTOPADA 2010 W SPRAWIE ZAKAZU PALENIA

Dyrektor szkoły ustala, że od 15 listopada 2010 r na terenie szkoły oraz terenach przyszkolnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Podstawa prawna: ustawa z 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2010 r. nr 81, poz. 529).

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r.o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ) z późniejszymi zmianami.


Zobacz inne...
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach