Archiwum aktualności - 2010 / 2011 | Zobacz inne lata

Informacja dla rodziców2010-10-20

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza rodziców/opiekunów i dzieci w wieku 9-12 lat na bezpłatne spotkania organizowane w ramach Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, pn.: "Program Wzmacniania Rodziny".

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu od 16.30 do 18.30 w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED przy ul. Białowieskiej 74 A.

Celem warsztatów jest:

  1. Rozwijanie umiejętności wychowawczych bez używania przemocy wobec dzieci.
  2. Nabycie przez rodziców umiejętności w zakresie postaw wychowawczych oraz okazywanych emocji jakich doświadczają w sytuacjach życia rodzinnego i ich wpływu na funkcjonowanie w podejmowanych rolach ojca/matki/opiekuna.
  3. Rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności indywidualnych i interpersonalnych takich jak: radzenie sobie ze stresem i presją rówieśniczą oraz radzenie sobie z emocjami bez podejmowania zachowań agresywnych zarówno wobec rodziców jak i rówieśników.
  4. Wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólny udział dzieci/młodzieży i ich rodziców/opiekunów w sesjach rodzinnych.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje pani Katarzyna Nowak:

tel. 0- 604 - 54 - 93 - 56

lub e-mail: katarzyna.nowak.interwencja@gmail.com ,

od 18.10.do 5 .11.2010 r. (od poniedziałku do piątku)

godz. 12.00 do 18.00.


Zobacz inne...
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach