Archiwum aktualności - 2010 / 2011 | Zobacz inne lata

Dodatkowe dni wolne2010-10-20

Na podstawie & 5.1 Rozporządzenia MEN z 5 X 2010 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej (pozytywna opinia z 14 X 2010 r), Komitetu Rodzicielskiego (pozytywna opinia z 14 X 2010) i Samorządu Uczniowskiego (pozytywna opinia z 19 X 2010)

ustalam

5 IV 2011 i 2 V 2011 roku

jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

W dni wolne świetlica zapewnia opiekę potrzebującym uczniom (od 7.00 do 17.00)

Małgorzata Mazur - dyrektor szkoły


Zobacz inne...
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach