Archiwum aktualności - 2009 / 2010 | Zobacz inne lata

Podsumowanie kampanii: Trzymaj się prosto2009-11-18

W zakończonej Kampanii prozdrowotnej pt: "Trzymaj się prosto- dbaj o zdrowie" wzięło udział ok. 430 dzieci z klas 0- VI. Dzieci w wieku 6-12 lat są w okresie nieustannego i szybkiego wzrostu i rozwoju, a także są szczególnie narażone na przeciążenia (długotrwałe siedzenie w ławce szkolnej, ciężkie tornistry, niedostateczna ilość ruchu, siedzenie przed komputerem i telewizorem),co w konsekwencji prowadzi do pojawienia się wad postawy. Dlatego też działania w zakresie profilaktyki wad postawy są niezbędne dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci. Programem zostali objęci także rodzice, którzy mogli w praktyce uczestniczyć w zajęciach korekcyjnych i otrzymać poradę rehabilitanta.

Celem głównym programu było wyrobienie wśród dzieci i rodziców nawyków prawidłowej postawy ciała, aktywnego spędzania czasu wolnego i dbałości o własne zdrowie.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie uczniów z przyczynami powstawania wad postawy.
 • Przekazanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania kręgosłupa – jego budowa i rola.
 • Zapoznanie dzieci z racjonalnym odżywianiem.
 • Zapoznanie uczniów i rodziców z podstawowymi ćwiczeniami korygującymi wady postawy.

W Szkole Podstawowej nr 107 od wielu lat opracowujemy i wdrażamy projekty ogólnoszkolne angażujące całą społeczność szkolną: uczniów, rodziców i nauczycieli. Aktywnie działamy w Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji różnorodnych ogólnoszkolnych działań nauczyło nas, że włączenie wszystkich nauczycieli, zaplanowanie atrakcyjnych dla uczniów zadań i pozyskanie sprzymierzeńców w postaci zainteresowanych rodziców jest gwarancją sukcesu. Dlatego przygotowaliśmy różnorodne zajęcia, turnieje i konkursy przeznaczone dla wszystkich uczestników projektu "Trzymaj się prosto- dbaj o zdrowie".

Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w następujących zajęciach, i konkursach:

 • Konkurs plastyczny dla klas 0- III i IV- VI, pt. "Trzymaj się prosto- dbaj o zdrowie".
 • Konkurs na najciekawsze fraszki, wiersze, rymowanki- związane z profilaktyką wad postawy.
 • Turniej "trójek siatkarskich" dla klas V- VI.
 • Ćwiczenia śródlekcyjne dla klas 0- III i IV- VI.
 • Zajęcia otwarte zajęć korekcyjnych dla uczniów i ich rodziców.
 • Konkurs informatyczny na najładniejszy dyplom wykonany grafiką komputerową dla klas IV- VI.
 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat racjonalnego odżywiania się dla klas 0- III i IV- VI.
 • Wykonanie gazetki promującej zdrowy styl życia wykonany przez samorząd szkolny.
 • Przeprowadzenie pogadanek na temat profilaktyki wad postawy w klasach 0- III i IV- VI przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego.
 • Konkurs na najciekawszą rozgrzewkę dla klas IV- VI.
 • Konkurs plastyczny języka angielskiego "Keep your back straight".
 • Zajęcia edukacyjne na lekcjach religii "Kręgosłup kostny i kręgosłup moralny".
 • Zajęcia ruchowe przy muzyce.

A oto ostateczne wyniki konkursów:

1. Konkurs plastyczny dla klas 0- III:

 • I miejsce: Paulina Świtoń kl. 1 a
 • II miejsce: Wiktoria Drozdowska kl. 1b
 • III miejsce: Sebastian Sych kl. 2b

Klasy IV- VI:

 • I miejsce: Natalia Romek kl. 4b
 • II miejsce: Klaudia Dudkiewicz kl. 4b
 • III miejsce: Agata Walulik kl. 4b
 • Wyróżnienie: Magdalena Miętus kl. 5b
 • Wyróżnienie: Maja Dziurzyńska kl. 4a
 • Wyróżnienie: Nina Oszczanowska kl. 4c
 • Wyróżnienie: Aleksandra Kucharek kl. 4b

2. Konkurs informatyczny na najładniejszy dyplom dla klas IV- VI:

 • Adrianna Litwińska 6b
 • Maciej Niewiarowski 6b
 • Olga Oszczanowska 6a

3. Najciekawsza rozgrzewka:

 • Michał Jałowiecki kl. 4a

4. Konkurs plastyczny języka angielskiego "Keep your back straight":

 • I miejsce: Hanna Sicińska kl. 5c
 • II miejsce: Sandra Łuczak kl. 5c
 • III miejsce: Klaudia Dudkiewicz kl. 4b

5. Konkurs polonistyczny- fraszka, rymowanka na temat zdrowia dla klas IV- VI:

 • I miejsce: Maja Dziurzyńska kl. 4a
 • II miejsce: Michał Turniak kl. 6c
 • III miejsce: Jagoda Plewczyńska kl. 5b

Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, konkursy, w których uczniowie brali udział pozwoliły na zintegrowanie się społeczności szkolnej i ukazały dzieciom jak ważną rolę w naszym życiu pełni dbałość o własny kręgosłup i aktywność fizyczną.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze więcej dzieci zechce uczestniczyć w tak ciekawym i ważnym wydarzeniu.

Prace literackie i plastyczne można przeczytać i oglądać:

Magdalena Staszak- Gaworska, Magdalena Mielech


Zobacz inne...
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach