Archiwum aktualności - 2009 / 2010 | Zobacz inne lata

Owoce w szkole2009-09-05

W tym roku szkolnym chętnie włączymy się w realizację programu „Owoce w szkole”. Mamy nadzieję , że rodzice uczniów klas 1-3 wyrażą chęć uczestniczenia w tym programie – niezbędna jest pisemna deklaracja , która należy złożyć u wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 9 IX br.

Cele programu:

Celem Programu „Owoce w szkole”, zwanym dalej „Programem”, jest skuteczne przeciwdziałanie następującym problemom:

  • wzrastającemu udziałowi osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
  • wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą, wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku zdrowych nawyków żywieniowych,
  • spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce, pozostającej i tak na bardzo niskim poziomie w porównaniu do średniej wspólnotowej.

BUDŻET PROGRAMU : 12 297 064 EUR,

w tym z budżetu UE: 9 222 800 EUR,

oraz z budżetu krajowego: 3 074 264 EUR.

CZAS TRWANIA PROGRAMU:

rok szkolny 2009/2010 (wrzesień 2009 r. – czerwiec 2010 r.)

GRUPA DOCELOWA:

Dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej, tj. w wieku od ok. 6 do ok. 9 lat. Liczba dzieci w grupie docelowej: 1 076 881 osób w całej Polsce

PRODUKTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO DYSTRYBUCJI:

    Przy doborze produktów dystrybuowanych w ramach programu kierowano się potrzebą zapewnienia:

  • jak największego udziału owoców i warzyw świeżych;
  • jak najwyższej jakości tych produktów;
  • jak największej różnorodności tych produktów;
  • jak najwyższej zdrowotności tych produktów;
  • jak największego udziału produktów charakterystycznych dla regionu.

OWOCE ŚWIEŻE: jabłka, gruszki

WARZYWA ŚWIEŻE: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, ogórek

PRZETWORY: soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoły podstawowe zgłaszają wolę uczestniczenia w Programie, a po wpisaniu ich na listę szkół uczestniczących w Programie przez ARR, odbierają od wnioskodawców dostarczone na podstawie umów owoce i warzywa oraz przekazują je dzieciom. Szkoły podstawowe prowadzą bieżącą ewidencję w zakresie przyjętych od wnioskodawców dostaw oraz rozdanych dzieciom owoców i warzyw.


Zobacz inne...
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach