Archiwum aktualności - 2009 / 2010 | Zobacz inne lata

Akademia Młodych Finansistów2009-10-19

Akademia Młodych Finansistów to pierwszy we Wrocławiu projekt edukacji przedsiębiorczości realizowany w oparciu o kadry naukowe wrocławskich szkół wyższych. Jego pierwsza edycja potrwa 5 miesięcy, od 1.11.2009 do 28.02.2010. W tym czasie odbędzie się po 5 wykładów dla dzieci i rodziców oraz warsztatów dla dzieci. Projekt adresowany jest dla dzieci w wieku 11 – 13 lat, uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.Celem projektu jest przekazanie wiedzy ekonomicznej 150 uczniom szkół podstawowych oraz ich rodziców. Chcemy dzięki temu projektowi promować postawy pro-przedsiębiorcze, umiejętności zastosowania zasad ekonomii w życiu codziennym, zainteresowanie dzieci i ich rodziców tą tematyką oraz rozwijać świadomość ekonomiczną u dzieci i rodziców.

Zajęcia dla dzieci prowadzone będą w formie wykładu wprowadzającego oraz warsztatów, natomiast rodzice w tym samym czasie również będą mieli możliwość uczestnictwa w odrębnych wykładach poruszających tożsame tematy. Zarówno dzieci jak i rodzice na koniec każdych zajęć będą otrzymywać propozycję wspólnego wykonania zadania domowego. Założeniem Akademii Młodych Finansistów jest prowadzenie zajęć przez wykładowców akademickich i ekspertów, aby zapewnić jak najbardziej akademicki wymiar realizowanego przedsięwzięcia. Każdy uczestnik - dziecko otrzyma indeks, gdzie będzie gromadził „zaliczenia” poszczególnych zajęć.Realizacja wykładów dla dzieci i rodziców będzie odbywała się raz w miesiącu, w dniu roboczym, po godzinach nauki i pracy. Miejscem wykładów będzie Wyższa Szkoła Bankowa. Zajęcia dla dzieci zorganizowane zostaną w systemie: 30 min wykład i 60 min warsztat, zajęcia dla rodziców będą odbywać się w formie wykładu trwającego 60 min. Wykładom dla dzieci będzie towarzyszył drobny poczęstunek.Na koniec I edycji przewidujemy dla dzieci dobrowolny test wiedzy obejmujący zagadnienia poruszone w czasie wszystkich wykładów, 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami. Przygotowywane zostaną również dyplomy ukończenia zajęć, które otrzymają uczestnicy min. 4 spotkań oraz dyplomy z wyróżnieniem dla uczestników wszystkich zajęć.

Organizatorzy

Więcej informacji - http://www.amf.wroclaw.pl/akademia


Zobacz inne...
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach