Archiwum aktualności - 2009 / 2010 | Zobacz inne lata

Wiwat konstytucja2010-05-05

Dziś za sprawą uczniów z klasy 1b przenieśliśmy się na chwilę do roku 1791 do sali obrad Sejmu za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Obserwowaliśmy moment uchwalenia konstytucji, poznaliśmy jej główne postulaty. Postanowienia Konstytucji 3 Maja:

Religia

  • Religia katolicka została utrzymana jako religia panująca a przejście na inne wyznanie miało być karane. Jednak zagwarantowano wolność wyznawcom innych religii i obrządków.

Szlachta ziemianie

  • Potwierdzono prawa szlachty
  • Zagwarantowano prawa własności, bezpieczeństwa, wolności
  • Zobowiązano szlachtę do obrony Konstytucji i Rzeczypospolitej

Mieszczanie

  • Zapewniono nietykalność osobistą (niemożliwość skazania bez wyroku sądowego)

Chłopi włościanie

  • Chłopów otoczono opieką prawa i państwa.
  • Zapewniono wolność osiedlania się i poruszania po kraju i za jego granice.

Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych

  • Wprowadzono trójpodział władzy.
  • Rzeczpospolitą ogłoszono monarchią konstytucyjną.

Na końcu wszyscy odśpiewaliśmy piosenkę pt. Jesteśmy Polakami.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w maju 1791 roku i była to pierwsza w Europie a druga na świecie (po amerykańskiej) uchwalona konstytucja. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1971 roku. Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990 kiedy to, 6 kwietnia, Sejm ponownie przywrócił to święto.


Zobacz inne...
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach