Archiwum aktualności - 2009 / 2010 | Zobacz inne lata

"Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci"2010-03-31

Nasza placówka w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do V edycji projektu edukacyjnego „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci - Woda”. Projekt ten objęty jest patronatem Wydziału Edukacji i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Głównym celem projektu jest pogłębianie świadomości na temat znaczenia wody w przyrodzie i ochrony zasobów wodnych. W projekcie uczestniczą przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja oraz jedna szkoła ponadgimnazjalna.

Od kilku miesięcy w naszej szkole prowadzone są różne działania, które mają na celu uświadomienie dzieciom wpływu czystej wody na stan naszego zdrowia, zachęcenie do zwiększenia spożycia wody, kształtowanie umiejętności racjonalnego wykorzystania zasobów wody oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec niekorzystnych zjawisk środowiskowych.

W grudniu klasy młodsze obchodziły Dzień Wody. Zorganizowane zostały wówczas konkursy: plastyczny „Portret Wodnika” i literacki „Historia niewielkiej kropelki”. Odbyły się pogadanki zachęcające do picia wody mineralnej.

W lutym podsumowany został szkolny konkurs fotograficzny „Woda wokół nas”. Nagrody w tym konkursie zdobyły:

  • Alicja Kalinowska kl. 1c
  • Maria Karaś kl. 1b
  • Natalia Romek kl. 4b
  • Karolina Kalinowska 3c
  • Julia Jarosz kl. 1c

Piękne zdjęcia przedstawiające wodę w różnych stanach i miejscach można było podziwiać na wystawie pokonkursowej w holu szkoły.

Zwierzętom wodnym został poświęcony jeden z etapów całorocznego konkursu dla kl.4-6 „Odszukaj w bibliotece szkolnej i nie tylko”. Pani bibliotekarka przeprowadziła zajęcia z użyciem komputerów na temat wody dla dzieci z kółka ekologicznego kl. 3.

W świetlicy przeprowadzone zostały zajęcia pod hasłem „Woda – źródło życia”. Dzieci z grupy p. Agnieszki Kwaśniewskiej poznały właściwości wody, jej znaczenie w życiu ludzi, roślin i zwierząt. Dowiedziały się, jak oszczędzać i chronić wodę z różnych zbiornikach.

Pod okiem p. Agnieszki przygotowany został projekt ekologicznego krasnala o imieniu „Wroc –ek”. Figurka Martyny Matys z kl.3c została zgłoszona do międzyszkolnego konkursu. Czekamy na wyniki.

W poniedziałek 29 marca drużyna w składzie: Karolina Kalinowska, Ola Sznajder i Ala Orzechowska z kl. 3c pod opieką p. Agaty Sitarz uczestniczyła w międzyszkolnym turnieju wiedzowo – zręcznościowym zorganizowanym dla szkół uczestniczących w projekcie.

Dziewczynki wykazały się bardzo dużą wiedzą na temat problemów ochrony i oszczędzania wody i zajęły 3 miejsce. Gratulujemy sukcesu!

Przed nami jeszcze sporo działań wynikających z realizacji wyznaczonych zadań. Będą to m.in. obchody Dnia Ziemi w Rynku 22.04 połączone z prezentacją placówek, występami i konkursem na strój ekologiczny, podsumowanie międzyszkolnego konkursu „Zakładka ekologiczna”, wizyty w stacji uzdatniania wody, udział w międzyszkolnym konkursie fotograficznym „Od kropli do oceanu”, badanie czystości wody i wiele innych. O kolejnych akcjach i sukcesach będziemy informować na stronie internetowej szkoły.

Koordynator projektu – Agata Sernecka


Zobacz inne...
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach