Archiwum aktualności - 2007 / 2008 | Zobacz inne lata

Dbaj o swoje bezpieczeństwo2007-10-26

CO MA ROBIĆ DZIECKO, GDY ZAATAKUJE JE PIES?

W ramach działań Grupy Prewencyjnego Wsparcia Straż Miejska z dzielnicy Ołbin przeprowadziła zajęcia z dziećmi z klas młodszych. Celem spotkania Straży Miejskiej z dziećmi było:

  • Zapoznanie dzieci z psychiką psa oraz jego zachowaniami w różnych okolicznościach.
  • Uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się ze zwierzętami.
  • Nabycie umiejętności właściwego reagowania na atak agresywnego psa.
  • Nauka bezpiecznej postawy (pozycja żółwia).

W trakcie pogadanki przedstawicielka Straży Miejskiej zadawała pytania dzieciom i sprawdzała, czy potrafią one rozpoznać zachowanie psa mogące doprowadzić do agresji. Ważnym elementem pogadanki była też nauka bezpiecznej postawy dziecka w przypadku zaatakowania przez psa. Dodatkowym urozmaiceniem był pokaz filmu "Czy pies musi ugryźć?", mający na celu utrwalenie wiadomości teoretycznych.

Pamiętaj:

  • Na widok zbliżającego się groźnego psa trzeba stanąć nieruchomo, z łokciami przy piersi i pięściami pod brodą. Nie wolno patrzeć psu w oczy,
  • Trzeba wystrzegać się gwałtownych ruchów, w żadnym wypadku nie uciekać, ostrożnie wycofać się,
  • Jeśli pies zaatakuje, trzeba przyjąć pozycję żółwia ( należy zwinąć się w kłębek i leżeć nieruchomo - z twarzą do ziemi, złączonymi nogami, z pięściami na karku, rękami osłaniając uszy).

Przyjmując pozycję żółwia, dziecko ochroni wystające części ciała,za które zwykle chwyta pies. Pies zniechęcony taką postawą i brakiem reakcji ze strony ofiary, na ogół odchodzi.


Zobacz inne...
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach