Archiwum aktualności - 2006 / 2007 | Zobacz inne lata

Konkurs "Świat bajek Brzechwy"2006-11-24

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2005/2006 bibliotekarz i poloniści SP 107 wspólnie z pracownikami Filii nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowali konkurs dla uczniów klas 4 pt. ”Świat bajek Jana Brzechwy”.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci twórczością tego poety, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie zdolności plastycznych i recytatorskich, uczenie wytrwałości i zapoznanie z biblioteką publiczną.

Konkurs został zaplanowany jako impreza 3 etapowa:

  1. ETAP- PLASTYCZNY-„Moja ulubiona postać z utworów Jana Brzechwy”- uczestnicy konkursu mieli wykonać techniką kolażu pracę plastyczną.
  2. ETAP - TEST PISEMNY- uczestnicy pisali test ze znajomości faktów z życia i twórczości Jana Brzechwy (wykaz utworów oraz życiorys wywieszony był na tablicy biblioteki) .
  3. 3 ETAP- KONKURS RECYTATORSKI- Każdy uczestnik przedstawiał swoją interpretację dowolnie wybranego wiersza ze zbioru „ Brzechwa dzieciom”. Przy ocenianiu brało się pod uwagę również rekwizyty i stroje.

Konkurs wygrał uczeń , który uzyskał największą ilość punktów ze wszystkich trzech etapów- Patryk Fałat z klasy 4b.

Do konkursu zgłosiło się 20 dzieci. Z powodów obiektywnych- choroby - do końca 3 etapu dotrwało 15 dzieci. Uczniowie zainteresowali się twórczością Jana Brzechwy, czytali nie tylko te książki, które należało, aby brać udział w konkursie, chodzili po poradę do nauczycieli przed udziałem w 3 etapie- recytatorskim.

Nagrody książkowe dla zwycięzców ufundowała Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, natomiast poczęstunek dla wszystkich uczestników przygotowali pracownicy biblioteki.

Pierwsze dwa etapy zostały przeprowadzone na terenie szkoły w październiku i listopadzie, natomiast etap trzeci i wręczenie nagród miało miejsce 22 listopada 2006 roku w czytelni biblioteki publicznej. W trakcie prac komisji konkursowej kierownik filii pani Alicja Ozdoba opowiedziała dzieciom o bibliotece publicznej, pracy wypożyczalni i czytelni, oraz zachęciła do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Uczniowie zadawali na ten temat dużo pytań. Uczestnicy konkursu mieli również możliwość przejrzenia księgozbioru czytelni.

Z poczynionych obserwacji wynika, że konkurs podobał się dzieciom, były zadowolone z możliwości zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych , recytatorskich oraz zapamiętywania faktów. Pierwszy raz gościły w bibliotece publicznej i sprawiło im to wiele radości

Oto wyniki konkursu:

Nazwisko i imię uczestnika konkursu 1lość punktów uzyskanych w 1 etapie (0-10 pkt.)
1lość punktów uzyskanych w 2 etapie ( 0-28 pkt)
1lość punktów uzyskanych w 3 etapie ( 0-40 pkt.)
Suma punktów uzyskanych w trzech etapach
Martyna Piwowar 5 3    
Kamil Rzetelski 7 15 20 42
Agnieszka Kmieciak 7 22 24 53
Witek Oszczanowski 8 11 37 58
Tadeusz Iwaszczyszyn 8 14 36 58
Daria Kaciczak 9 11 40 60
Ada Szczepkowska 4      
Wojtek Koralewski 10 15 30 55
Melania Furmaniak 9 25 22 56
Alicja Wegiel 10 20 27 57
Patryk Fałat 10 21 38 69
Ela Putek 5 6    
Patrycja Durko 6 26    
Magda Plewczyńska 6 24 28 58
Agata Ćwiok 9 22 20 51
Justyna Socha 6 14    
Ania Świdurska 10 15 26 51
Marta Mironiska 7 22 38 67
Filip Buczek 10 16 20 46
Marcin Chuchracki 8 11 15 34

Zobacz inne...
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach