Trzymaj się prosto2011-10-24

Nasza szkoła należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie, dlatego w roku szkolnym 2011/ 2012 w ramach Kampanii "Trzymaj się prosto" realizujemy program pt. "Trzymaj się prosto - dbaj o zdrowie". Programem zostaną objęci uczniowie klas 0- VI oraz ich rodzice, którzy będą mogli w praktyce uczestniczyć w zajęciach korekcyjnych i otrzymać poradę rehabilitanta.

Celem głównym programu jest kształtowanie wśród dzieci i rodziców nawyków prawidłowej postawy ciała, aktywnego spędzania czasu wolnego i dbałości o własne zdrowie.

Zapraszamy Was do udziału w różnych konkursach, zawodach sportowych, pogadankach.


Zobacz inne...
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach