Dzień Języków Obcych2011-10-11

Już trzeci raz w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języków Obcych przypadający na 26 września. W dniach od 26 do 30 września 2011 nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili szereg działań promujących różne języki obce wśród naszych uczniów.

Nauczyciele języka angielskiego przeprowadzali w kl.4-6 quiz sprawdzający ogólną orientację uczniów dot. języków obcych.Można było również wziąć udział w konkursie "Jakie to języki?", w którym należało odpowiedzieć, w jakich 10 językach zapisano słowo "POLSKA". Uczniowie klas młodszych wykonywali na lekcjach języka angielskiego plakaty językowe zawierające podpisy w różnych językach.

Wychowawcy kl.1-3 oraz świetlicy również włączyli się do akcji, ucząc dzieci piosenek i wierszyków w różnych językach. Klasy 1a i 1c uczestniczyły w spotkaniu z p.Buraczewskim (rodzicem),który bardzo ciekawie przybliżył dzieciom Francję i język francuski.Uczniowie wykonywali też flagi francuskie i uczyli się piosenki "Alouette".

Uczniowie kl.4a uczestniczyli w spotkaniu z panem Li, który przybliżył dzieciom język oraz kulturę chińską. Kl.5a poznała ogólny podział języków świata, a uczniowie przygotowali przywitania w różnych językach.

Na lekcjach języka polskiego uczniowie poznawali też różne alfabety świata - "Bukwy, krzaczki i krzesełka", a także wyrażenia i zwroty w języku rosyjskim. Na lekcjach religii uczniowie poznawali sentencje w języku łacińskim, a także bawili się z językiem hiszpańskim.Warto również przypomnieć, że ks.Mariusz prowadzi w naszej szkole zajęcia "Zabawy z językiem hiszpańskim". Na lekcjach WF uczniowie wskazywali wyrażenia i słowa dot. sportu, zaczerpnięte z języków obcych. Wszystkie działania nauczycieli w ramach Międzynarodowego Dnia Języków Obcych spotkały się z dużym zainteresowaniem naszych uczniów. Dorota Gieruń


Zobacz inne...
Informacje o szkole
Aktualności, bieżące informacje
Akty prawa szkolnego, dokumenty do pobrania
Szkolne programy oraz projekty
Krasnal Ołbiniusz
Patron szkoły, Piotr Włostowic
Zdolni
Informacje o uczniach i dla uczniów
Informacje dla rodziców
Informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły
Szkolna biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Świetlica i stołówka szkolna
Informacje o organizowanych konkursach
Prace naszych uczniów
Galeria zdjęć
Ciekawe strony, które warto odwiedzić
Archiwalne aktualności, informacje z ubiegłych lat są wspaniałą kroniką wydarzeń szkolnych
Podsumowania, statystyki, informacje o autorach